Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Tây Ninh: Chuyển giao việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC sang bưu điện tỉnh trong lĩnh vực GTVT

Ngày 27/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1103/UBND-HCC về việc thực hiện chủ trương thí điểm chuyển giao nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực giao thông vận tải sang bưu điện tỉnh.


Theo UBND tỉnh, trên cơ sở tờ trình của Sở Giao thông vận tải (GTVT), lãnh đạo UBND tỉnh đồng ý chủ trương thực hiện thí điểm chuyển giao nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành hính của Sở GTVT sang Bưu điện tỉnh thực hiện.

Ngành GTVT sẽ thí điểm chuyển giao nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính ngành GTVT sang Bưu điện tỉnh tại Trung tâm Hành chính công- Ảnh minh hoạ

UBND tỉnh giao Sở GTVT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng quy chế phối hợp giữa Trung tâm Hành chính công tỉnh, Sở GTVT và Bưu điện tỉnh, bảo đảm việc tiếp nhận và trả kết quả các thủ tục hành chính của ngành GTVT tại Trung tâm hiệu quả, an toàn và an ninh dữ liệu; báo cáo các nội dung việc triển khai thí điểm về UBND tỉnh trước ngày 6.6.

UBND tỉnh yêu cầu Bưu điện tỉnh bố trí nhân sự phù hợp, đáp ứng các yêu cầu đặt ra. Phối hợp với Sở GTVT đào tạo nhân sự phục vụ việc tiếp nhận và trả kết quả các TTHC ngành GTVT; hoàn thành việc đào tạo trước khi đến làm việc tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.