Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Huyện EA KAR: Thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn, do ảnh hưởng đại dịch Covid-19

Phòng LĐ-TB-XH huyện EaKar vừa phối hợp với Bưu điện huyện đã tiến hành chi trả tiền hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 theo NQ số 42 của thủ tướng chính phủ tại các xã,thị trấn trên địa bàn huyện EaKar.


Hỗ trợ chi trả tiền cho các đối tượng

Huyện Eakar hiện có 3.019 đối tượng là người già đơn thân không nơi nương tựa, trẻ em khuyết tật và đối tượng hưởng bảo trợ xã hội bị ảnh hưởng do dịch Covid-19.  Với mức hỗ trợ 500.000đồng/ người/ tháng. Thời gian hỗ trợ  3 tháng (từ tháng 4 đến tháng 6-2020) và được chi trả một lần.   Với Tổng kinh phí hỗ trợ  đợt này là 4 tỷ 500 triệu đồng. Căn cứ vào tình hình thực tế, các xã – thị trấn tổ chức chi tiền trực tiếp cho các đối tượng được hưởng tại trụ sở UBND hoặc tại Bưu điện các xã – thị trấn; còn những người già yếu, neo đơn không thể đi nhận thì địa phương cử cán bộ nhân viên Bưu điện huyện EaKar tới tận nhà  để trao trực tiếp cho các đối tượng này.

Để bảo đảm tiền hỗ trợ đến đúng đối tượng, công bằng và được giám sát chặt chẽ, danh sách các nhóm đối tượng được hỗ trợ được niêm yết công khai tại cộng đồng dân cư. Việc nhanh chóng triển khai thực hiện chi hỗ trợ theo Nghị quyết 42 của Chính phủ sẽ góp phần chia sẻ khó khăn, bảo đảm cuộc sống của nhân dân và người lao động vượt qua khó khăn bởi đại dịch Covid-19.