Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bưu điện huyện Duyên Hải: Nâng cao chất lượng phát hành, phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương

Bà Hồ Thị Thanh Minh - Phó Giám đốc Bưu điện huyện Duyên Hải cho biết: Bưu điện huyện Duyên Hải phụ trách huyện Duyên Hải và thị xã Duyên Hải trực thuộc Bưu điện tỉnh Trà Vinh. Những năm qua, được sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của Bưu điện tỉnh, Bưu điện huyện Duyên Hải (Bưu điện huyện) đã phối hợp cùng các ban, ngành và địa phương của thị xã Duyên Hải tổ chức xây dựng, phát triển mạng lưới phát hành, khai thác các loại báo chí và nâng cao chất lượng phục vụ nhằm đáp ứng nhu cầu bạn đọc, nhất là đối với các xã vùng ven biển.

Hiện nay, trong hoạt động, Bưu điện huyện gặp không ít khó khăn thách thức. Lĩnh vực bưu chính viễn thông phát triển mạnh, thị trường mở rộng với nhiều thành phần tham gia, cạnh tranh ngày càng gay gắt và quyết liệt. Nhưng, với chức năng, nhiệm vụ được giao, Bưu điện huyện vượt qua thách thức, tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh quyết tâm đưa báo Đảng về vùng sâu, vùng ven biển, bạn đọc trên địa bàn thị xã Duyên Hải.


Nhân viên khai thác báo chí thuộc Bưu điện huyện Duyên Hải trong giờ làm việc

Giai đoạn 2015-2020, Bưu điện huyện tiếp tục thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ là đơn vị phục vụ nhiệm vụ phát hành báo chí, là đầu mối, kết nối, chuyển tải những thông tin, tư liệu quan trọng đã đăng tải trên các tờ Báo Đảng Trung ương đến bạn đọc: Báo Nhân Dân, Xây dựng Đảng, Tạp chí Cộng sản, quyển Thông tin tư tưởng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Báo Trà Vinh. Đây là nhiệm vụ quan trọng, nhằm quán triệt tinh thần chỉ đạo mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Bưu điện đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn để tập trung tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ khai thác phát hành báo chí cung cấp đầy đủ và kịp thời các loại báo đến các xã, phường thuộc địa bàn thị xã, nhằm hỗ trợ thông tin cho địa phương, giúp địa phương kịp thời tiếp nhận sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, các sở, ngành và cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, đáp ứng nhu cầu về báo chí trong đời sống kinh tế, văn hóa xã hội của các ngành và của Nhân dân.

Để nâng cao chất lượng phục vụ khai thác, chuyển phát báo chí đến với bạn đọc tại các xã vùng ven biển, Bưu điện huyện triển khai cải tiến phát hành đối với các đường thư. Hiện nay, đối với khu vực trung tâm thị xã và 2 xã Long Toàn, Dân Thành, thực hiện 2 chuyến thư/ngày, đối với các địa phương còn lại, mỗi ngày 1 chuyến thư. Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khai thác, chuyển phát báo chí đến với bạn đọc, Bưu điện huyện thực hiện nhiều phong trào thi đua như: “Nâng cao chất lượng các dịch vụ bưu chính chuyển phát”, “Đổi mới hoạt động điểm bưu điện văn hóa xã”, “Bưu tá tận tụy”. Hiện nay, Bưu điện huyện Duyên Hải có Trung tâm Giao dịch (tại Bưu điện), 2 Bưu cục cấp 3 (xã Dân Thành và Phường 2), còn lại là các Bưu điện Văn hóa; với 15 bưu tá. Qua đó, công tác chăm sóc khách hàng, phát hành, vận chuyển và phát báo, tạp chí của Đảng đến tận các ấp. Đặc biệt, để báo, tạp chí của Đảng đến kịp thời với bạn đọc, Bưu điện huyện đã điều chỉnh lại đường thư tuyến vận chuyển, đẩy nhanh thời gian khai thác. Theo đó, chuyến thư ở một số xã tăng 2 chuyến/ngày, đảm bảo đến trung tâm các xã vào đầu giờ buổi chiều. Cùng với đó, đơn vị tổ chức tập huấn, hướng dẫn đội ngũ bưu tá về công tác phát báo, nhằm nắm bắt tầm quan trọng của công tác đang thực hiện, tạo động lực để đội ngũ bưu tá hoàn thành tốt công tác phát báo chí đến độc giả ở cơ sở.

Bằng nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ và luôn bám sát với nhu cầu thực tiễn, đặc biệt là thông qua các phong trào thi đua sôi nổi, phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, nên đã phát huy được tinh thần lao động sáng tạo vượt qua mọi khó khăn, thử thách của đội ngũ cán bộ, nhân viên Bưu điện huyện, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý, hoạt động sản xuất, kinh doanh và phục vụ, góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển và mở rộng mạng lưới phát hành báo chí, mở rộng phạm vi phục vụ, tăng sản lượng, doanh thu, hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong giai đoạn 2015-2020. 

Tìm hiểu về vấn đề này, bà Võ Thị Vân - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy Duyên Hải, Bí thư Đảng ủy xã Dân Thành chia sẻ: hiện nay, báo Đảng địa phương được cấp phát đến tận một số chi bộ ấp. Báo Đảng được phát hành cơ bản kịp thời đến với các độc giả, tính thời sự của các tờ báo được đảm bảo kịp thời, chính xác nhanh chóng, trở thành “cẩm nang” trong các kỳ sinh hoạt chi bộ, một trong những tài liệu tuyên truyền quan trọng của đội ngũ cán bộ hiện nay. 

Có thể khẳng định, với lợi thế về mạng lưới bưu tá, công tác phát hành báo, tạp chí của Đảng đảm bảo, kịp thời đến độc giả, Bưu điện huyện đã đóng góp quan trọng trong việc thông tin kịp thời những sự kiện thời sự chính trị diễn ra. Đây là động lực để Bưu điện huyện tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính chuyển phát, góp phần đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước kịp thời đến với các cấp ủy, chính quyền và các ngành, đoàn thể ở cơ sở; cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Từ đó, triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của từng địa phương mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo bà Hồ Thị Thanh Minh - Phó Giám đốc Bưu điện huyện Duyên Hải: Những năm qua, trên địa bàn thị xã Duyên Hải, một số báo Đảng của Trung ương luôn được giữ vững về số lượng phát hành: Tạp chí Cộng sản 63 quyển/kỳ phát hành; Xây dựng Đảng 62 quyển/kỳ, Nhân dân 92 tờ/kỳ. Riêng báo Đảng địa phương (Trà Vinh) 168 tờ/kỳ phát hành. Đại hội Đảng ủy cơ sở trực thuộc Thị ủy Duyên Hải nhiệm kỳ 2020-2025, Bưu điện huyện Duyên Hải đã kịp thời phát hành báo Trà Vinh (chữ Việt) đến 7/7 Đảng ủy xã, phường.