Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Trợ cấp đột xuất cho 14 cán bộ công nhân viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 27/06/2020, Chủ tịch Hội đồng hỗ trợ khuyến khích Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã ký Quyết định số 345/QĐ-HĐ về việc trợ cấp đột xuất cho 14 cán bộ công nhân viên, người lao động, người thân trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Các đối tượng được hưởng trợ cấp như: bị mắc bệnh hiểm nghèo, mất do mắc bệnh hiểm nghèo hoặc tai nạn. Tổng số tiền hỗ trợ là 94 triệu đồng, trong đó cán bộ công nhân viên, người lao động, gia đình được trợ cấp thấp nhất 3 triệu đồng và cao nhất 20 triệu đồng.

Hoạt động này là truyền thống tốt đẹp của ngành Bưu điện được Hội đồng khuyến khích Tổng công ty thực hiện từ nhiều năm nay nhằm hỗ trợ, trợ cấp cho các cán bộ công nhân viên, người lao động và gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Riêng từ đầu năm 2020 đến nay đã hỗ trợ cho 436 cán bộ công nhân viên, người lao động và gia đình với tổng mức hỗ trợ lên đến 1 tỷ 238 triệu đồng.