Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Trao 79 sổ tiết kiệm chương trình thi đua “Nghĩa tình Bưu điện”

Ngày 04/07/2020, Công đoàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành Văn bản số 350/HD-CĐTCTBĐ về việc trao sổ tiết kiệm chương trình thi đua “Nghĩa tình Bưu điện”.

Chương trình thi đua phân phối hàng tiêu dùng BTCom “Nghĩa tình Bưu điện” nhằm tạo nguồn kinh phí tạo sổ tiết kiệm hỗ trợ cho gia đình người lao động có hoàn cảnh khó khăn được được Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty triển khai từ tháng 02 đến hết tháng 4/2020.

Sau thời gian triển khai tổng doanh thu của Chương trình thi đua đạt 129,192 tỷ đồng tương đương số tiền hỗ trợ xây dựng sổ tiết kiệm đạt 553,5 triệu đồng, tương đương 79 sổ tiết kiệm có giá trị 7 triệu đồng/sổ sẽ được phân bổ cho các BĐT/TP trao cho CBCNV-LĐ tại đơn vị trên mạng lưới có thời gian làm việc trong ngành từ 5 năm trở lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.