Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Giữ vững vị trí doanh nghiệp bưu chính số 1 Thủ đô

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Bưu điện thành phố Hà Nội, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Bưu điện thành phố đã hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh đã đề ra. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Bưu điện thành phố Hà Nội đặt mục tiêu đưa doanh nghiệp trở thành đơn vị bưu chính có quy mô dẫn đầu thị trường Hà Nội và trong Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.


Cán bộ, nhân viên Bưu điện TP Hà Nội tham gia chương trình hiến máu nhân đạo “Những giọt máu hồng” tháng 10-2019

Đánh giá về nhiệm kỳ vừa qua, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bưu điện thành phố Hà Nội Nguyễn Hùng Sơn cho biết, Đảng ủy Bưu điện thành phố Hà Nội đã xây dựng nghị quyết, chương trình và lãnh đạo đơn vị đổi mới phương thức kinh doanh, phát triển dịch vụ thương mại điện tử, logistics… để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của khách hàng. Bưu điện thành phố Hà Nội đã tham gia sâu rộng vào các chương trình cải cách hành chính, chính phủ điện tử, an sinh xã hội trên địa bàn và đạt được những kết quả khích lệ. Đặc biệt, Bưu điện thành phố Hà Nội triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các dịch vụ, như chi trả bảo hiểm xã hội, tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công.

Giai đoạn 2015-2020, Đảng ủy Bưu điện thành phố Hà Nội đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành thắng lợi cả 5 chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, vượt so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bưu điện thành phố Hà Nội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Cụ thể, tổng doanh thu tăng trưởng bình quân đạt 32%/năm; tổng doanh thu tính lương tăng trưởng bình quân đạt 21%/năm; lợi nhuận tăng trưởng bình quân 21%/năm; nộp ngân sách nhà nước bình quân tăng 9%/năm; năng suất lao động bình quân tăng 29%/năm. Trong đó, các nhóm dịch vụ trụ cột là bưu chính chuyển phát, tài chính bưu chính, phân phối truyền thông đều tăng trưởng mạnh mẽ lần lượt là 29%, 47% và 46%.

Về công tác xây dựng Đảng, hằng năm, số lượng chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm 50% tổng số tổ chức cơ sở Đảng. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 20%, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 90% trở lên. Trong nhiệm kỳ, toàn Đảng bộ đã kết nạp 215 quần chúng ưu tú vào Đảng, vượt 7% so với mục tiêu Nghị quyết đã đề ra.

Để đạt được những kết quả trên, theo Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bưu điện thành phố Hà Nội Nguyễn Hùng Sơn, cấp ủy các cấp phải sâu sát với công việc, đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả. Cùng với đó là tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ trong chỉ đạo điều hành, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất; chú trọng đề ra những giải pháp cụ thể, linh hoạt theo từng thời kỳ.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Bưu điện thành phố Hà Nội đặt ra mục tiêu: Tổng doanh thu, doanh thu tính lương, năng suất lao động tăng trưởng bình quân 25%/năm trở lên; lợi nhuận tăng trưởng bình quân 15%/năm trở lên. Các nhóm dịch vụ trụ cột tăng trưởng bình quân 20%-25%/năm trở lên. Về công tác xây dựng Đảng, phấn đấu 100% chi, đảng bộ cấp cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có chi, đảng bộ yếu kém. Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 85%; không có đảng viên vi phạm các quy định của Đảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, pháp luật của Nhà nước; bồi dưỡng, kết nạp từ 150 đảng viên mới trở lên.

Để thực hiện những nhiệm vụ trên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bưu điện thành phố Hà Nội Nguyễn Hùng Sơn cho biết, trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Bưu điện thành phố Hà Nội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra 5 nhóm giải pháp xây dựng Đảng và 2 nhóm giải pháp phát triển sản xuất, kinh doanh. Theo đó, bên cạnh thực hiện nâng cao năng lực, chất lượng đội ngũ cán bộ, lao động; nâng cao chất lượng dịch vụ, khai thác hiệu quả mạng lưới, Bưu điện thành phố Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực hoạt động.

"Đại hội đại biểu Đảng bộ Bưu điện thành phố Hà Nội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển” sẽ được tổ chức trong hai ngày 21 và 22-7 tới. Đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, định hướng cho toàn Đảng bộ tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; phát huy truyền thống của Bưu điện thành phố Hà Nội, đổi mới toàn diện về nhận thức và hành động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chuyển đổi số của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam", Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bưu điện thành phố Hà Nội Nguyễn Hùng Sơn nói.