Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bưu điện Việt Nam trợ cấp đột xuất 7 CBCNV-LĐ và gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 28/7/2020, Chủ tịch Hội đồng hỗ trợ khuyến khích Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã ký Quyết định số 375/QĐ-HĐ về việc trợ cấp khó khăn đột xuất cho 7 CBCNV-LĐ, người thân trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn như: bị bệnh hiểm nghèo, bị mất do mắc bệnh hiểm nghèo hoặc tai nạn.

Tổng số tiền hỗ trợ cho các gia đình là 43 triệu đồng, trong đó CBCNV-LĐ và gia đình được trợ cấp thấp nhất 3 triệu đồng và cao nhất 10 triệu đồng. Hoạt động hỗ trợ này là truyền thống tốt đẹp của ngành Bưu điện được Hội đồng khuyến khích Tổng công ty thực hiện nhiều năm đến nay nhằm hỗ trợ, trợ cấp cho các CBCNV và gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tính riêng từ đầu năm 2020 đến nay, Tổng công ty đã hỗ trợ cho 443 CBCNV và gia đình với tổng mức hỗ trợ lên đến 1 tỷ 281 triệu đồng.