Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bưu điện huyện Ea Kar phối hợp với UBND xã Xuân Phú chi trả chế độ cho đối tượng diện nghèo, cận nghèo ảnh hưởng dịch Covid-19 trên địa bàn xã

Sáng ngày 10/8/2020 tại hội trường UBND xã Xuân Phú Bưu điện huyện Ea Kar đã phối hợp với UBND xã Xuân Phú tiến hành chi trả chế độ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/ 2020 của chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Quyết định số:15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 cho các nhóm đối tượng thuộc diện nhận gói hỗ trợ 62 ngàn tỷ đồng của Thủ tướng Chính phủ.


Các đối tượng đến nhận chế độ được sát khuẩn và hướng dẫn làm thủ tục trước khi nhận chế độ

Theo đó đợt chi trả hỗ trợ đợt này địa phương xã Xuân Phú chi cho 139 đối tượng thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, với tổng kinh phí là 403.500.000. Được biết trong đợt này trên địa bàn huyện sẽ chi trả cho 33.548 đối tượng với tổng số tiền là 25.151.000.000 (tỷ). Tất cả các đối tượng đến nhận chế độ hỗ trợ đều phải thực hiện các bước phòng dịch Covid-19 theo quy định của ngành Y tế tại địa phương.

Để giám sát việc chi trả theo tinh thần Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/ 2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Quyết định số:15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. UBND xã đã phối hợp UBMTTQ Việt Nam xã và các tổ chức liên quan đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá tác động việc triển khai thực hiện Nghị quyết 42 và Quyết định 15 của Thủ tướng chính phủ tại buổi chi trả.


Nhân viên Bưu điện huyện Ea Kar cấp chế độ cho người dân trên địa bàn bị ảnh hưởng do dịch Covid-19

Thông qua hoạt động chi trả chế độ cho các đối tượng diện nghèo, cận nghèo ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn xã. Đa số các đối tượng được nhận kinh phí hỗ trợ rất vui mừng, phấn khởi tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, góp phần ổn định tình hình chính trị địa phương. Đồng thời bà con cũng mong muốn chính quyền cần triển khai một cách đồng bộ, quyết liệt, đảm bảo công bằng, đúng đối tượng trong thời gian tới.