Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Truyền thống ngành Bưu điện Việt Nam qua những cánh tem thư

Ngành Bưu Điện Việt Nam được thành lập vào ngày 15/8/1945, một ngày mang ý nghĩa lịch sử quan trọng, đó là ngày Hội nghị toàn quốc Đảng Cộng sản Đông Dương họp và Nghị quyết của Hội nghị ghi: “...phải lập Ban Giao thông chuyên môn và giúp đỡ họ hoàn thành nhiệm vụ...“

Trên chặng đường 75 năm qua, trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, sự nghiệp Cách mạng của nhân dân, nhiều thế hệ cán bộ, công nhân viên trong Ngành đã và đang không ngừng phấn đấu, phát huy truyền thống tốt đẹp của Ngành.

Trải qua 75 năm đồng hành cùng đất nước, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Bưu điện Việt Nam đã không ngừng chiến đấu, hy sinh, bền bỉ lao động sáng tạo, phục vụ đắc lực sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, bảo đảm huyết mạch thông tin, góp phần quan trọng vào thắng lợi của hai cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc chống Pháp và chống Mỹ; tiên phong trong sự nghiệp đổi mới, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nhu cầu thông tin liên lạc của nhân dân.

10 chữ vàng truyền thống “Trung thành – Dũng cảm – Tận tụy – Sáng tạo – Nghĩa tình” thể hiện phương châm hành động và lời hứa danh dự của lớp lớp thế hệ người Bưu điện.

Tem Bưu chính Việt Nam, một sản phẩm đặc thù của ngành Bưu điện, với nhiều vai trò, chức năng khác nhau, trong đó có vai trò như một ấn phẩm tuyên truyền, có tác dụng lan tỏa lớn đã thể hiện những hình ảnh đặc thù về ngành Bưu điện qua những mốc thời gian kỷ niệm lớn của ngành.

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) trân trọng giới thiệu hình ảnh những bộ tem Bưu chính đã phát hành về đề tài truyền thống ngành Bưu điện trong suốt chiều dài lịch sử 75 năm.

1. Bộ Tem “Bưu chính nông thôn” (Mã số 113, PH năm 1962)

    

2. Bộ Tem “Hội nghị Bộ trưởng Bưu điện các nước XHCN” (Mã số 166, PH năm 1965)


Bộ tem do họa sỹ Trần Lương thiết kế và được in ốp-xét nhiều màu tại Trung Quốc.

3. Bộ Tem “Bưu chính nông thôn” (Mã số 193, PH năm 1966)

    

Bộ tem do họa sỹ Nguyễn Hiệp thiết kế và được in ốp-xét ba màu tại Nhà in Tiến bộ. Bộ tem thể hiện hình ảnh anh Bưu tá phát thư cho người dân ngay tại cánh đông sản xuất nông nghiệp         

4. Bộ tem “Kỷ niệm 35 năm truyền thống ngành Bưu điện” (Mã số 367 - PH năm 1980)

  

  

Bộ tem do các họa sỹ Trần Huy Khánh, Trần Ngọc Uyển, Nguyễn Hiệp và Trần Lương thiết kế gồm 4 mẫu tem. Bộ tem được in ốp-xét nhiều màu tại Cuba.

- Hai mẫu tem đầu tiên thể hiện hình ảnh thân thuộc của Bác Hồ gắn liền sự nghiệp của ngành Bưu điện: Bác Hồ đọc báo và Bác Hồ nói điện thoại.

- Mẫu 3: Thể hiện hình ảnh anh Kim Đồng đang đi liên lạc cho cách mạng, một hình ảnh tượng trưng cho người chiến sỹ giao liên trong thời kỳ kháng chiến.

- Mẫu 4: Thể hiện hình ảnh đài vệ tình mặt đất "Hoa sen 1", một thành tựu đánh dấu sự phát triển của ngành Bưu điện

5. Bộ Tem “Tuyến thông tin thống nhất” (Mã số 368, PH năm 1980)

  

Bộ tem do họa sỹ Đỗ Việt Tuấn thiết kế và được in ốp-xét nhiều màu tại Nhà in Trần Phú. Bộ tem thể hiện hình ảnh tuyến thông tin thống nhất Bắc Nam cùng với hình ảnh mẫu tem về tuyến đường sắt thống nhất Bắc Nam

6. Bộ tem “Kỷ niệm 40 năm truyền thống ngành Bưu điện” (Mã số 495 -PH năm 1986)

  

  

Bộ tem do họa sỹ Trần Ngọc Uyển thiết kế gồm 4 mẫu tem thể hiện hình ảnh các hoạt động: Bưu chính – Điện chính – Chị Nguyễn Thị Nghĩa (giao thông viên) – Đài vệ tinh “Hoa sen II”. Bộ tem được in ốp-xét nhiều màu tại Cuba.

7. Bộ tem “Kỷ niệm 40 năm thành lập Công đoàn Bưu điện Việt Nam” (Mã số 520 -PH năm 1987)

  

Bộ tem do họa sỹ Đỗ Việt Tuấn thiết kế gồm 2 mẫu tem, thể hiện hình ảnh người lao động trong hai lĩnh vực chính của ngành Bưu điện là: Cô Bưu tá và Nữ điện thoại viên. Bộ tem in ốp-xét hai mầu, tại Xí nghiệp in tem Bưu điện.

8. Bộ tem “Kỷ niệm 45 năm truyền thống ngành Bưu điện” (Mã số 600 -PH năm 1990),

  

Bộ tem do họa sỹ Trần Thế Vinh thiết kế gồm 2 mẫu tem, thể hiện hình ảnh hai lĩnh vực: Bưu chính và Viễn thông . Bộ tem in ốp-xét nhiều màu tại Xí nghiệp in Tem Bưu điện.

9. Bộ tem “Kỷ niệm 25 năm thành lập Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện” (Mã số 628 -PH năm 1991)Bộ tem do họa sỹ Vũ Kim Liên thiết kế gồm 1 mẫu tem và 1 mẫu BLốc, thể hiện các bước phát triển của ngành Bưu điện qua hình ảnh tóm tắt về Số hóa mạng viễn thông (trên cả mẫu tem và mẫu Blốc). Bộ tem in ốp-xét nhiều màu tại Xí nghiệp in Tem Bưu điện.

10. Bộ tem "Kỷ niệm 100 năm nhà Bưu điện Sài Gòn (Mã số 642 - PH năm 1992)

Bộ tem do họa sỹ Hoàng Thúy Liệu thiết kế gồm 1 mẫu tem và 1 mẫu BLốc, thể hiện hình ảnh sản chính nhà Bưu điện Sài Gòn (trên mẫu tem) và Hình ảnh toàn cảnh tòa nhà Bưu điện Sài Gòn trên nền hình ảnh bản đồ cổ của Sài Gòn – Gia Định. Bộ tem in ốp-xét nhiều màu tại Xí nghiệp in Tem Bưu điện.

11. Bộ tem "Thông tin phục vụ đời sống” (Mã số 661 - PH năm 1993)

    

Bộ tem do các họa sỹ Trần Thế Vinh và Đỗ Lệnh Tuấn thiết kế gồm 2 mẫu tem, thể hiện chủ đề “Tăng tốc độ phát triển Bưu chính – Viễn thông” (mẫu 1) và “Tuyến thông tin bằng cáp quang”. Bộ tem in ốp-xét nhiều màu tại Xí nghiệp in Tem Bưu điện.

12. Bộ tem "Kỷ niệm 50 năm thành lập Công đoàn Bưu điện Việt Nam” (Mã số 763 – Phát hành năm 1997)


Công đoàn Bưu điện Việt Nam thành lập ngày 30.8. 1947, là một trong 2 Công đoàn được thành lập sớm nhất. Lúc đó Công đoàn Bưu điện Việt Nam tập hợp được 1460 đoàn viên ở 17 cơ sở Bưu điện, về sau dần dần phát triển ra toàn quốc.

Công đoàn Bưu điện Việt Nam là Hội viên Công đoàn Bưu điện Quốc tế từ năm 1952, nay là Công đoàn viên chức Quốc tế

Năm mươi năm qua Công đoàn Bưu điện Việt Nam đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng huân chương Lao động (1983); Huân chương Độc lập (1987). Từ năm 1990 trở lại đây, Công đoàn Bưu điện Việt Nam không ngừng đổi mới về nhận thức và quan điểm, nội dung và phương thức hoạt động, tham gia có hiệu quả công tác quản lý Ngành, cùng với Ngành chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân viên chức bưu điện ngày càng phát triển, đáp ứng yêu cầu đổi mới và chiến lược phát triển của Ngành.

 Năm 1997, kỷ niệm 50 năm thành lập Công đoàn Bưu điện Việt Nam, Đảng và Nhà nước đã tặng Công đoàn Ngành Bưu điện Huân chương Độc lập hạng nhất, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bức trướng 10 chữ vàng" Trung thành, dũng cảm, tận tụy, sáng tạo, nghĩa tình".

Để ghi nhận sự kiện trọng đại của Công đoàn Bưu điện Việt Nam, ngày 26.8.1997 tại Bưu điện Hà Nội, Cần Thơ, Đắc Lăk, Tổng cục Bưu điện đã tổ chức phát hành đặc biệt bộ tem " Kỷ niệm 50 năm thành lập Công đoàn Bưu điện Việt Nam".

Bộ tem do họa sỹ Đỗ Lệnh Tuấn thiết kế, in ốp-xét nhiều màu tại Xí nghiệp in Tem Bưu điện.

13. Bộ tem “Kỷ niệm 55 năm truyền thống ngành Bưu điện” (Mã số 833 -  PH năm 2000)


Bộ tem đã khái quát hoá  truyền thống vẻ vang, cao đẹp của ngành Bưu điện qua hơn nửa thế kỷ tồn tại và phát triển, đúc kết trong mười chữ vàng: "Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình".

"Nhanh chóng - Chính xác - An toàn - Tiện lợi - Văn minh" là mục đích lớn nhất của ngành Bưu Điện, như sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình hoạt động của mình để phục vụ nhân dân và các hoạt động xã hội.

Bộ tem do họa sỹ Tô Minh Trang thiết kế gồm 1 mẫu tem thể hiện hình ảnh về sự trưởng thành của ngành Bưu Điện, thể hiện qua hình ảnh con người Bưu Điện mới, trẻ, khoẻ, giầu trí thức và sáng tạo, được kế thừa truyền thống nhiều thế hệ đi trước, kế thừa những thành tựu của Ngành đã đạt được trong những năm qua, sẽ là nguồn động lực đẩy nhanh tốc độ phát triển của Ngành, góp phần cùng đất nước hoàn thành sự nghiệp Công nghiệp hoá, Hiện đại hoá của đất nước.

14. Bộ tem “Kỷ niệm 60 năm truyền thống ngành Bưu điện” (Mã số 939, Bộ tem được tổ chức phát hành đặc biệt vào ngày 15/8/2005 tại Bưu điện TP. Hà Nội, nhân kỷ niệm ngày truyền thống của Ngành)Trên chặng đường 60 năm qua, nhiều thế hệ cán bộ, công nhân viên trong Ngành đã và đang không ngừng phấn đấu, phát huy truyền thống tốt đẹp của Ngành " Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình" với mục đích "Nhanh chóng - Chính xác - An toàn - Tiện lợi - Văn minh" nhằm đáp ứng nhu cầu của nhân dân và mọi hoạt động trong xã hội.

Trong công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, ngành Bưu điện với chiến lược "Tăng tốc" đã tự vận động, đẩy nhanh tốc độ phát triển của Ngành cả về cơ sở vật chất, kỹ thuật hiện đại và con người Bưu Điện có trí thức, văn minh, lịch sự.

Bộ tem do họa sỹ Vũ Kim Liên thiết kế gồm 1 mẫu tem và 1 mẫu Blốc, in ốp-xét nhiều màu tại Công ty in Tem Bưu điện.

15. Bộ tem “Vệ tinh Viễn thông Việt Nam” (Mã số 970, phát hành năm 2008)


Vệ tinh viễn thông Vinasat 1 khi đi vào hoạt động sẽ phục vụ được 90% nhu cầu của khách hàng trong nước và 10% nhu cầu của khách hàng nước ngoài.  Vệ tinh VINASAT-1 sẽ hoàn thiện cơ sở hạ tầng thông tin quốc gia và cung cấp các dịch vụ phát thanh truyền hình, viễn thông đến mọi miền đất nước và khu vực.

Để chào đón sự kiện lịch sử này, ngành Bưu điện đã tổ chức cuộc thi vẽ mẫu tem bưu chính "Vệ tinh Viễn thông Việt Nam - Vinasat 1" gồm 1 mẫu từ ngày 16/11/2007 và kết thúc ngày 07/1/2008. Cuộc thi có  11 tác phẩm tham gia của 9 hoạ sĩ. Giải nhất là mẫu thiết kế của hoạ sĩ Lê Trí Dũng - Công ty Mỹ thuật Trung ương.

16. Bộ tem "Kỷ niệm 70 năm truyền thống ngành Bưu điện (1945-2015)" (Mã số 1058, phát hành năm 2015)

  

Bộ tem gồm 1 mẫu được thể hiện bằng bút pháp hội họa đặc trưng với màu sắc rực rỡ, tươi sáng. Ở góc bên trái là hình ảnh biểu trưng ngành Bưu điện, rất quen thuộc với bao thế hệ cán bộ công nhân viên toàn ngành trong những năm trước đây. Nổi bật ở trung tâm mẫu tem là hình ảnh được hình tượng và khái quát hóa của những cánh thư đang tầng tầng lớp lớp đi lên, hòa cùng với hình ảnh vệ tinh Vinasat và hình ảnh chữ @ của đời sống số đang lan tỏa tạo thành hình tượng những lá cờ: đó là lá cờ nền tảng của Bưu chính thời kỳ đầu, lá cờ đi tắt đón đầu của Viễn thông thời kỳ “tăng tốc”, lá cờ đột phá của công nghệ thông tin thời kỳ hội nhập nền kinh tế số. Tất cả được hòa quyện vào nhau, kết nối với nhau, hội tụ để cùng phát triển, cùng phất lên ngọn cờ hạ tầng thông tin của kỷ nguyên xã hội thông tin. 

Bộ tem do họa sỹ Võ Lương Nhi thiết kế gồm 1 mẫu được thể hiện chủ yếu bằng màu vàng và xanh dương, 2 màu đặc trưng cho bưu chính và viễn thông – những lĩnh vực chủ yếu của ngành Bưu điện trước kia và ngành TT&TT ngày nay.