Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bưu điện tỉnh Hưng Yên: Phát huy truyền thống vẻ vang, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới

Ngày 15/8/1945, tại Hội nghị toàn quốc Đảng Cộng sản Đông Dương họp tại Tân Trào, cùng với nhiều quyết định quan trọng để bảo đảm thắng lợi của cuộc tổng khởi nghĩa, Đảng ta đã quyết định thành lập “Ban giao thông chuyên môn”, tổ chức tiền thân của ngành Bưu điện Việt Nam. Ngày 15/8 hàng năm được lấy làm ngày truyền thống ngành Bưu điện Việt Nam. Trải qua 75 năm xây dựng và phát triển, ngành Bưu điện Việt Nam đã có nhiều đóng góp cho công tác thông tin liên lạc của cấp ủy, chính quyền và nhân dân cả nước.


Nhân viên Bưu điện tỉnh tiếp nhận yêu cầu trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của người dân
tại Trung tâm phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh

Là đơn vị thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, phát huy truyền thống “Trung thành – dũng cảm – tận tụy – sáng tạo – nghĩa tình” của ngành Bưu điện, trong suốt chặng đường phát triển, Bưu điện tỉnh đã không ngừng nỗ lực, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Tổng công ty giao hàng năm; đóng góp tích cực trong xây dựng nông thôn mới, cải cách nền hành chính thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. 

Trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, cùng với việc đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ, đội ngũ nhân viên của Bưu điện tỉnh luôn phát huy tính cần cù, sáng tạo, nỗ lực lao động, sản xuất đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Dịch vụ chuyển phát được coi là dịch vụ “lõi” trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, do đó, để nâng cao chất lượng chuyển phát, Bưu điện tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp tích cực phát triển dịch vụ như: Tiến hành rà soát quy trình sản xuất; sắp xếp và hợp lý các công đoạn; triển khai hệ thống phần mềm xử lý nghiệp vụ, điều hành mạng lưới nhằm hỗ trợ phát các đơn hàng;  tiến hành phân lớp khách hàng để tổ chức bán hàng cũng như có biện pháp chăm sóc khách hàng phù hợp…. Khi thương mại điện tử trở nên phổ biến, Bưu điện tỉnh đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội để phát triển. Trên nền tảng thế mạnh của dịch vụ chuyển phát, Bưu điện tỉnh triển khai dịch vụ phát hàng thu tiền (COD) với những tính năng cao hơn so với các đối thủ cạnh tranh. Nhờ vậy, sản lượng dịch vụ COD (cả chiều đi và đến) tăng trưởng hàng năm. 

Không chỉ bảo đảm doanh thu, thu nhập người lao động, Bưu điện tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt việc phát triển dịch vụ thu hộ, chi hộ; hành chính công. Thông qua chương trình phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, Bưu điện tỉnh đã tổ chức triển khai thành công các dịch vụ như: Chi trả lương hưu, bảo trợ xã hội, trợ cấp thất nghiệp; thu hộ bảo hiểm y tế tự nguyện... Đối với dịch vụ chi trả lương hưu, bảo trợ xã hội, ngoài thực hiện chi trả tại các bưu cục, bưu điện văn hóa xã, Bưu điện tỉnh còn mở thêm 237 điểm chi trả ở tận thôn để phục vụ nhân dân tốt nhất, nhanh nhất. Hiện nay, hàng tháng Bưu điện tỉnh thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội cho trên 51 nghìn đối tượng với số tiền trên 196 tỷ đồng. 

Thực hiện ký thỏa thuận hợp tác về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19.10.2016 của Thủ tướng Chính phủ với 100% các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, từ đầu năm đến nay, Bưu điện tỉnh đã thực hiện chuyển phát thành công trên 30 nghìn hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính tới tận tay người dân và doanh nghiệp. Ngoài ra, Bưu điện tỉnh thường xuyên truyền thông để nhân dân hiểu thêm về dịch vụ hành chính công của bưu điện, thăm dò dư luận để rút kinh nghiệm về quy trình thực hiện, từ đó nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ. Năm 2020, chung tay với các cấp, ngành và địa phương trong công tác phòng, chống dịch Covid -19, Bưu điện tỉnh thực hiện tốt việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Bằng nhiều giải pháp, cách làm cùng với tinh thần khắc phục khó khăn, Bưu điện tỉnh đã ngày càng phát triển, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ đổi mới. 5 năm trở lại đây, doanh thu của Bưu điện tỉnh vượt trên 10% kế hoạch giao, thu nhập bình quân người lao động đạt 6 triệu đồng/người/tháng.

Cùng với hoạt động sản xuất, kinh doanh, Bưu điện tỉnh tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, đơn vị nhận chăm sóc, phụng dưỡng một Bà mẹ Việt Nam anh hùng ở huyện Kim Động. Hàng năm, Bưu điện tỉnh đã trích kinh phí khoảng 80 triệu đồng tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện.

Phát huy truyền thống 75 năm xây dựng và phát triển của ngành Bưu điện Việt Nam, thời gian tới, Bưu điện tỉnh tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, UBND tỉnh, đồng thời đề ra nhiều giải pháp để đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động như: Tiếp tục đổi mới, nâng cao hoạt động của bưu điện 10 huyện, thị xã, thành phố; nâng cấp cơ sở vật chất các điểm bưu điện văn hóa xã; tiếp tục thực hiện tiết kiệm chi; đẩy mạnh các phong trào thi đua… Bên cạnh đó, Bưu điện tỉnh mong muốn các cấp, ngành, địa phương tiếp tục phối hợp, tạo điều kiện để Bưu điện tỉnh phát triển dịch vụ.