Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Hơn 108.000 tài khoản được định danh xác thực trên hệ thống PostID

Sau hơn 6 tháng triển khai, Bưu điện Việt Nam đã phát triển được 108.612 tài khoản trên hệ thống định danh và xác thực điện tử PostID. Hệ thống định danh xác thực điện tử PostID hiện đã được kết nối với Cổng dịch vụ công Quốc gia.


Theo đó các tài khoản đã được định danh, xác thực sẽ dễ dàng đăng nhập và nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và những Cổng dịch vụ công Bộ ngành, địa phương đã kết nối trên Cổng dịch vụ công Quốc gia để giải quyết các thủ tục hành chính. Việc đăng nhập sẽ chỉ cần một lần, thay vì phải tạo nhiều tài khoản trên mỗi cổng dịch vụ công của từng bộ, ngành, địa phương.

Theo quy định, mỗi tổ chức, cá nhân chỉ được cấp 01 tài khoản PostID duy nhất. Các cá nhân, tổ chức không phải trả cước, phí khi thực hiện định danh, xác thực điện tử trên hệ thống PostID. Việc đăng ký, sử dụng và cung cấp, quản lý dịch vụ sẽ được Bưu điện Việt Nam đảm bảo chính xác, an toàn, bảo mật.