Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

EMS Việt Nam bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc

Ngày 18/08/2020, Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần (EMS Việt Nam) tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc và luân chuyển, điều động lãnh đạo một số Ban trực thuộc Tổng công ty. Bà Chu Thị Lan Hương, Chủ tịch Hội đồng quản trị EMS Việt Nam, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam dự và trao quyết định bổ nhiệm cán bộ.


Lãnh đạo Tổng công ty và Lãnh đạo EMS Việt Nam trao quyết định và tặng hoa chúc mừng bà Đặng Hải Ngọc

Theo đó, EMS Việt Nam bổ nhiệm có thời hạn bà Đặng Hải Ngọc, Trưởng Ban Kinh doanh phát triển thị trường giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc. Thời hạn bổ nhiệm là 03 năm. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/08/2020.

Tổng công ty cũng ra quyết định luân chuyển cán bộ đối với Bà Trần Thị Kiều Anh – Trưởng Ban Hợp tác kinh doanh quốc tế giữ chức vụ Chánh Văn phòng Tổng công ty; điều động, bổ nhiệm bà Lê Thị Phượng – Phó Ban Kinh doanh phát triển thị trường giữ chức vụ Phó phụ trách Ban phát triển kinh doanh mạng lưới.

Việc bổ nhiệm, điều động và luân chuyển cán bộ ở nhiều vị trí chủ chốt nhằm cơ cấu, kiện toàn lại bộ máy tổ chức và xây dựng đội ngũ lãnh đạo trẻ, năng lực, nhiệt huyết phù hợp với chiến lược phát triển và đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của EMS Việt Nam trong giai đoạn tới.