Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bưu chính Pháp triển khai dịch vụ hỗ trợ giáo dục

Bưu chính Pháp thể hiện vai trò quan trọng trong việc đảm bảo việc học tập liên tục của trẻ em khi phải học tại nhà do phong tỏa đất nước trong thời kỳ đại dịch. Với sự hỗ trợ của Bộ Giáo dục, Bưu chính Pháp đã triển khai dịch vụ giúp kết nối 200.000 học sinh, sinh viên với giáo viên giảng dạy trên toàn nước Pháp mà không cần truy cập vào các nền tảng trực tuyến.


Dự án đầu tiên Bưu chính Pháp triển khai là chuyển phát máy tính từ trường học đến tận nhà trên toàn quốc. Dự án thứ hai được gọi là “Bài tập về nhà” đã được Bưu chính Pháp triển khai là chuyển phát bản cứng các phiếu bài tập trực tuyến đến nhà cho học sinh và sau đó thu gom và gửi lại cho giáo viên để chấm điểm. Một phần ba các cơ sở giáo dục đã đăng ký sử dụng dịch vụ “Bài tập về nhà”, dịch vụ này được thực hiện chỉ do một nhóm gồm 20 nhân viên bưu điện trong vòng hai tuần.

Trong trường hợp này, kinh nghiệm tạo nên thành công. Bưu chính Pháp đã triển khai từ đề xuất sáng kiến trình Bộ Giáo dục, đây là dịch vụ giúp truy xuất nhanh và dễ đối với đối tượng học sinh được yêu cầu phải học ở nhà. Bưu chính Pháp cũng đã chủ động triển khai nhiều dịch vụ xã hội khác trong nhiều năm qua, bao gồm cả dịch vụ chăm sóc xã hội và dịch vụ y tế. Các dịch vụ xã hội thậm chí đã trở thành dịch vụ trọng tâm trong chiến lược kinh doanh của Bưu chính nước này.