Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Sao gửi Quyết định về việc phát hành các bộ tem bưu chính "Công an Nhân dân" và “Văn hóa Óc Eo”

Ngày 21/8/2020, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành văn bản số 3671/BĐVN-TBC về việc sao gửi Quyết định số 1420/QĐ-BTTTT ngày 19/8/2020 về việc phát hành bộ tem bưu chính “Công an Nhân dân”; Quyết định số 1429/QĐ-BTTTT ngày 20/8/2020 về việc phát hành bộ tem bưu chính “Văn hóa Óc EO” của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Văn bản số 3671/BĐVN-TBC tại đây.

- Quyết định số 1420/QĐ-BTTTT tại đây.

- Quyết định số 1429/QĐ-BTTTT tại đây.