Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Trợ cấp đột xuất cho 3 gia đình cán bộ công nhân viên có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 27/8/2020, Chủ tịch Hội đồng hỗ trợ khuyến khích Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã ký Quyết định số 426/QĐ-HĐ về việc trợ cấp khó khăn đột xuất cho gia đình 3 cán bộ công nhân viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Tổng số tiền hỗ trợ cho cán bộ công nhân và các gia đình là 34 triệu đồng, trong đó gia đình được trợ cấp thấp nhất 7 triệu đồng và cao nhất 10 triệu đồng. Đây là hoạt động ý nghĩa và thiết thực được Hội đồng khuyến khích Tổng công ty thực hiện nhiều năm nay qua đó góp phần chia sẻ, giúp đỡ các gia đình cán bộ công nhân viên có hoàn cảnh khó khăn.

Tính riêng từ đầu năm 2020 đến nay, Quỹ đã hỗ trợ cho 447 CBCNV và gia đình với tổng kinh phí lên đến hơn 1,3 tỷ đồng.