Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Sao gửi Quyết định về việc phát hành bộ tem bưu chính “Hội họa Việt Nam: Phố cổ Hà Nội”

Ngày 04/9/2020, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành văn bản số 3828/BĐVN-TBC về việc sao gửi Quyết định số 1488/QĐ-BTTTT ngày 28/8/2020 về việc phát hành bộ tem bưu chính “Hội họa Việt Nam: Phố cổ Hà Nội" của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Văn bản số 3828/BĐVN-TBC tại đây.

- Quyết định số 1488/QĐ-BTTTT tại đây.