Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Sao gửi Quyết định về việc phát hành bộ tem bưu chính “An toàn giao thông đường bộ (bộ 1)”

Ngày 08/9/2020, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành văn bản số 3889/BĐVN-TBC về việc sao gửi Quyết định số 1515/QĐ-BTTTT ngày 04/9/2020 về việc phát hành bộ tem bưu chính “An toàn giao thông đường bộ (bộ 1)” của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Văn bản số 3889/BĐVN-TBC tại đây.

- Quyết định số 1515/QĐ-BTTTT tại đây.