Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Quyết định số 1323 /QĐ-BĐVN ngày 11/9/2020 V/v hỗ trợ các đơn vị kinh phí thăm hỏi thân nhân liệt sỹ ngành Bưu điện

Quyết định số 1323 /QĐ-BĐVN ngày 11/9/2020 V/v hỗ trợ các đơn vị kinh phí thăm hỏi thân nhân liệt sỹ ngành Bưu điện  tại đây

Các tin khác