Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bưu điện tỉnh Điện Biên chuyển phát an toàn 42.420 kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong 8 tháng đầu năm

8 tháng đầu năm 2020, Bưu điện tỉnh Điện Biên đã tiếp nhận hơn 4.400 hồ sơ và chuyển trả 42.420 kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn toàn tỉnh, góp phần lớn vào việc giảm tải áp lực cho Các cơ quan hành chính cũng như nâng cao mức độ hài lòng của người dân đối khi giải quyết các thủ tục hành chính.


Người dân đăng ký dịch vụ chuyển trả giấy phép lái xe qua Bưu điện tại tỉnh Điện Biên

Ngày 10/9/2020, UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Quyết định số 912/QĐ-UBND cho phép 832 thủ tục hành chính được thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Quyết định nêu rõ các danh mục, mức phí, lệ phí của các thủ tục hành chính có thể thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, giúp người dân thuận tiện hơn trong việc tra cứu và tiếp cận các dịch vụ của Bưu điện khi có nhu cầu.

Ngoài 649 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở ngành, có 155 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp Huyện, 16 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã và 12 thủ tục hành chính dùng chung thuộc thẩm quyền giải quyết của các đơn vị nêu trên. Lĩnh vực giải quyết bao gồm giáo dục & đào tạo, kinh tế - hạ tầng, lao động - thương binh - xã hội, nội vụ, tư pháp, tài chính - kế hoạch, văn hóa - thông tin, tài nguyên & môi trường,….

UBND tỉnh Điện Biên ghi nhận và đánh giá cao sự tham gia của Bưu điện tỉnh trong lĩnh vực cải cách hành chính, đặc biệt là dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và chuyển phát kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Từ 654 thủ tục hành chính được thực hiện qua dịch vụ bưu chính, đến nay sau gần 01 năm triển khai, con số này đã tăng lên 832 thủ tục, tương đương 27%. Điều đó cho thấy rõ xu hướng dịch chuyển của người dân đang chuyển dần sang hướng sử dụng dịch vụ bưu chính công ích thay cho việc tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp tại các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh Điện Biên.