Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Chi bộ TTKTVC Bưu điện TP Cần Thơ - Gương sáng trong triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chi bộ Trung tâm Khai thác Vận chuyển (TTKTVC) là đơn vị trực thuộc Đảng bộ Bưu điện thành phố Cần Thơ có 20 đảng viên trên tổng số 124 CBCNV-LĐ toàn đơn vị, chiếm tỷ lệ 16,13%. Trung tâm có chức năng, nhiệm vụ quản lý, vận hành mạng lưới Bưu chính công cộng, phương tiện vận chuyển Bưu chính, tổ chức phát và thực hiện khai thác các sản phẩm Bưu chính, phát hành báo chí để tổ chức kinh doanh, phục vụ đảm bảo các nhu cầu sử dụng dịch vụ bưu chính, báo chí cho nhân dân, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trên địa bàn thành phố Cần Thơ.


Đại diện Lãnh đạo chuyên môn, Công đoàn Bưu điện thành phố Cần Thơ tặng quà
động viên Công nhân khai thác khi đơn vị sắp xếp lại Tổ chức sản xuất

Xác định công tác tuyên giáo của Đảng luôn giữ một vị trí quan trọng, là một vũ khí sắc bén trong công tác xây dựng Đảng, những năm qua Chi bộ TTKTVC vận chuyển luôn nghiêm túc tổ chức triển khai học tập quán triệt, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và cấp ủy các cấp đúng theo chương trình, kế hoạch đề ra, số lượng đảng viên tham gia học tập luôn đạt tỷ lệ 100% và quần chúng từ 90% trở lên. Chi bộ cũng thường xuyên tổ chức quán triệt, tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện quan trọng của đất nước, Thành phố và các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; khơi dậy truyền thống cách mạng trong cán bộ, đảng viên, công nhân – lao động trong toàn đơn vị.

Cấp ủy cũng thường xuyên quan tâm, nắm bắt diễn biến tư tưởng đảng viên thông qua nhiều hình thức. Có thể từ trong mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ, qua các đợt sinh hoạt về nguồn, qua giao ban chuyên môn hoặc trao đổi công tác, kể cả qua chuyện trò mang tính cá nhân. Với những dư luận, tâm trạng, phản ứng của đảng viên, cấp ủy, chi bộ đều lắng nghe một cách thấu đáo và giải quyết một cách cầu thị, kịp thời.

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chi bộ luôn tuyên truyền, giáo dục đảng viên, cán bộ, công nhân viên, lao động thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương của Bác. Thông qua việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã nâng cao ý thức trách nhiệm từng đồng chí trong cấp ủy về việc nêu cao tinh thần trách  nhiệm, gương mẫu trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành. Cán bộ công chức toàn đơn vi nhận thức một cách sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trong thực thi công việc hàng ngày. Từ đó, tạo được chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn quan liêu, tham nhũng, tiêu cực; góp phần thực hiện hoàn thành tốt nội dung Nghị quyết của Chi bộ và nhiệm vụ chính trị công tác chuyên môn của đơn vị. Kết quả trong những năm qua, Chi bộ TTKTVC được công nhận là Tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; riêng năm 2019, Chi bộ TTKTVC đã được Chủ tịch Ủy Ban Nhân dân thành phố Cần Thơ biểu dương và tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2019.


Trung tâm Khai thác Vận chuyển tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2019

Triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, doanh nghiệp theo Nghị định 71/NĐ-CP và Nghị định 60/NĐ-CP của Chính phủ thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, Cấp ủy, lãnh dạo đơn vị thường xuyên đi sâu, đi sát với người lao động để nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng, đời sống; lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của người lao động thông qua Hội nghị Người lao động hàng năm. Tại đây, người lao động được tham gia, đóng góp ý kiến và biểu quyết các vấn đề liên quan đến các chủ trương, biện pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, được nắm và hiểu rõ các cơ chế chính sách về tiền lương, thu nhập các quyền lợi của người lao động như thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, chế độ chính sách, bảo hiểm… Nhờ đó, công tác chăm lo đời sống người lao động, chú trọng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức lao động được đặc biệt quan tâm.

Đơn vị cũng đề xuất thực hiện các chế độ chính sách để hỗ trợ đối với lao động từ nguồn phúc lợi tập thể và hỗ trợ khuyến khích của đơn vị; chung tay thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và các chế độ chính sách đối với các gia đình thương binh, liệt sĩ, cán bộ hưu do đơn vị phụng dưỡng và chăm sóc. Hàng năm, đơn vị đã thực hiện đóng các chế độ bảo hiểm bắt buộc, thực hiện các chế độ bảo hộ lao động, chế độ độc hại, tiền lương ca đêm, các chế độ tham quan, nghỉ mát, lao động nữ nghỉ thai sản, nuôi con nhỏ, thăm hỏi ốm đau, trợ cấp khó khăn… cho 100% người lao động; thực hiện các chế độ hỗ trợ theo đặc thù công việc khai thác, vận chuyển, phát… như chi tiền nước uống 2 tháng nắng nóng, 02 tháng mưa bão, chi hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho người lao động trong mùa nắng nóng…


Đồng chí Bí thư chi bộ TTKTVC, đại diện tập thể chi bộ nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ
trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2019

Học tập những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhằm tiếp tục phát huy truyền thống 89 năm ngành Tuyên giáo của Đảng trong giai đoạn cách mạng mới, Tập thể chi bộ Trung tâm Khai thác Vận chuyển và mỗi người làm công tác Tuyên giáo không ngừng rèn luyện để vững vàng về bản lĩnh chính trị; tiếp tục học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Cùng với đó, đổi mới và hoàn thiện mình, chủ động đi trước trong dự báo tình hình, tâm trạng, dư luận xã hội để tham mưu lãnh đạo tuyên truyền, phối hợp giải quyết những vấn đề quan trọng, bức xúc của nhân dân, qua đó định hướng, ổn định tình hình tư tưởng, tạo sự nhất trí trong Đảng bộ và sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần xây dựng tập thể đơn vị, người đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm.