Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Đẩy mạnh chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích tại Cục Sở hữu trí tuệ – Bộ Khoa học Công nghệ

8 tháng đầu năm 2020, Cục Sở hữu trí tuệ đã chuyển trả trên 62.500 kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua bưu điện, tăng gần 2,6 lần so với cùng kỳ năm 2019. Các thủ tục hành chính chủ yếu được trả kết quả qua bưu điện là: Văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp, Chứng chỉ sở hữu công nghiệp, Quyết định giải quyết thủ tục hành chính của Cục Sở hữu trí tuệ …


Công dân đến làm thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa của Cục Sở hưu trí tuệ

Triển khai Quyết định 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ cung cấp dịch vụ chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích tại Cục Sở hữu trí tuệ từ đầu năm 2019.

Đây là dịch vụ quan trọng, liên quan đến vấn đề an toàn thông tin của các cá nhân/tổ chức nhà nước và tư nhân do đó được hai bên đặc biệt quan tâm đến chất lượng và độ bảo mật. Bưu điện Việt Nam thường xuyên giám sát, đôn đốc chất lượng, đảm bảo an toàn bưu gửi, bảo mật thông tin, không để tồn đọng, mất, thất lạc bưu gửi, không phát sinh các khiếu kiện, khiếu nại của khách hàng.

Trong lĩnh vực cải cách hành chính, Cục Sở hữu trí tuệ được coi là đơn vị đi đầu với việc đưa 3/5 thủ tục hành chính của Bộ Khoa học và Công nghệ tích hợp Cổng dịch vụ công quốc gia về việc tiếp nhận và trả kết quả trực tuyến như: Thủ tục đăng ký nhãn hiệu; Thủ tục gia hạn hiệu lực Văn bằng bảo hộ; Thủ tục duy trì hiệu lực Văn bằng bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích. Theo đó, đơn yêu cầu giải quyết các thủ tục hành chính nói trên có thể nộp trực tiếp hoặc qua Bưu điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội và 02 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng và kết quả giải quyết thủ tục hành chính có thể được chuyển trả qua đường Bưu điện theo yêu cầu của cá nhân/tổ chức.