Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Nâng cao năng lực quản lý, phục vụ của Bưu điện Văn hóa xã

Ngày 25/9, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) đã tổ chức khai trương đơn vị quản lý cấp thứ 4 trong hệ thống quản lý của Bưu điện Việt Nam tại Bưu điện Văn hóa xã Xuân Sơn (Thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội).


Triển khai đề án “Phát triển BĐ-VHX gắn kết với hoạt động phục vụ cộng đồng” do Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt, đồng thời nâng cấp, mở rộng quy mô Bưu điện Văn hóa xã (BĐ-VHX), góp phần tạo điều kiện thuận lợi để người dân sử dụng các dịch vụ bưu chính, trong đó có các dịch vụ hành chính công, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam sẽ từng bước xây dựng, nâng cấp mô hình hoạt động của BĐ-VHX thành cơ quan đại diện của Bưu điện tại cấp xã (cấp quản lý thứ 4).

Việc nâng cấp BĐ-VHX trở thành cấp quản lý thứ 4 không chỉ để phù hợp với cấp tổ chức hành chính nhà nước, là đơn vị đại diện của Vietnam Post tại xã mà còn để thực hiện đồng bộ hóa hệ thống công nghệ thông tin, kết nối liên thông với cơ quan nhà nước nhằm tiến tới số hóa bưu chính trên toàn quốc, hỗ trợ người dân tiếp cận dễ dàng với dịch vụ hành chính công cấp độ 3, 4.Đông đảo khách hàng tham quan và mua các sản phẩm tiêu dùng trong ngày khai trương

Trưởng BĐ-VHX sẽ quản lý, điều hành các hoạt động của đơn vị mình đồng thời trực tiếp phối hợp với chính quyền địa phương để triển khai các dịch vụ do Bưu điện Việt Nam cung cấp. Ngoài ra, Trưởng BĐ-VHX cũng quản lý các điểm giao dịch đặt tại các thôn, bản, hệ thống cộng tác viên, đại lý của Bưu điện… trên địa bàn.

Theo kế hoạch, đến năm 2025 cả nước sẽ có 5.800 BĐ-VHX được nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, triển khai mô hình cấp quản lý thứ tư. Trước mắt, từ nay đến cuối năm 2020, sẽ có hơn 230 BĐ-VHX trên cả nước triển khai theo mô hình mới này.