Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Thủ tục hành chính mới thuộc lĩnh vực an toàn thông tin

Ngày 10/9/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 1545/QĐ-BTTTT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực an toàn thông tin thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông. Có 03 thủ tục hành chính mới cấp Trung ương là Thủ tục cấp giấy chứng nhận tên định danh, Cấp lại giấy chứng nhận tên định danh và Gia hạn giấy chứng nhận tên định danh chính thức được áp dụng kể từ ngày 01/10/2020.

Theo đó, các cá nhân, tổ chức khi phát sinh nhu cầu đối với các thủ tục kể trên, có thể nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công, Hệ thống quản lý tên định danh quốc gia (tendinhdanh.ais.gov.vn) hoặc gửi hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính công ích của Bưu điện (Địa chỉ: Cục An toàn thông tin, Tầng 8, Tòa nhà Cục Tần số Vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu giấy, Hà Nội)

Hồ sơ cấp, cấp lại, gia hạn giấy chứng nhận tên định danh bao gồm: Bản đăng ký tên định danh theo mẫu (tại đây); Bản sao công chứng Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ý doanh nghiệp (đối với tổ chức) hoặc Bản sao công chứng CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân); và các giấy tờ khác có liên quan tới Quyền sở hữu trí tuệ, Đăng ký thương hiệu (nếu có).

Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ xem xét giải quyết trong 01 ngày làm việc tính từ khi tiếp nhận hồ sơ. Với những hồ sơ hợp lệ, sau khi thanh toán lệ phí theo quy định, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ gửi Giấy chứng nhận tên định danh cho cá nhân, tổ chức theo địa chỉ thư điện tử. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc cần làm rõ, khách hàng sẽ nhận được thông báo để bổ sung, giải trình, hoàn thiện và nộp lại hồ sơ.

Lệ phí thực hiện thủ tục hành chính cấp, cấp lại, gia hạn Giấy chứng nhận tên định danh là 200.000 đồng, chưa bao gồm cước phí gửi hồ sơ khi khách hàng gửi qua bưu điện.

Quyết định số 1545/QĐ-BTTTT cũng bãi bỏ 03 thủ tục gồm: Thủ tục cấp; Thủ tục gia hạn mã số quản lý cho nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng thư điện tử, nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng tin nhắn, nhà cung cấp dịch vụ tin nhắn qua mạng Internet và Thủ tục báo cáo định kỳ định kỳ của nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng thư điện tử, nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng tin nhắn, nhà cung cấp dịch vụ tin nhắn qua mạng Internet, doanh nghiệp viễn thông di động.