Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020

Triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam năm 2020, trong các ngày từ 20 đến 24/9/2020, Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở Tổng công ty đã tiến hành kiểm tra, giám sát tại 4 Bưu điện tỉnh, thành phố gồm: Đồng Tháp, Bến Tre, Tiền Giang và Long An.


Đồng chí Trần Đức Thích, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở của Tổng công ty 
cùng đoàn công tác làm việc với Bưu điện tỉnh Đồng Tháp

Theo đó, căn cứ Nghị định 149/2018/NĐ-CP của Chính phủ, chỉ đạo của Đảng ủy các cấp và hướng dẫn của Tổng công ty, Bưu điện các tỉnh đã hoàn thành việc tổ chức Hội nghị Người lao động hàng năm để người lao động tham gia xây dựng các chỉ tiêu nhiệm vụ, đề xuất các biện pháp, giải pháp triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh; thực hiện các nội dung công khai theo quy định; đối thoại định kỳ giữa lãnh đạo đơn vị với người lao động hoặc với thành viên đại diện tập thể người lao động; nắm bắt, giải quyết kịp thời các vấn đề nổi cộm, bức xúc của người lao động; đơn thư khiếu nại, tố cáo không tồn đọng, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện vượt cấp kéo dài. Lãnh đạo, chỉ đạo công đoàn, đoàn thanh niên phối hợp với chuyên môn thực hiện tốt QCDC ở cơ sở; tham gia các tổ chức, hội đồng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và giám sát thực hiện các chế độ, chính sách cho người lao động. Ban chỉ đạo QCDC ở cơ sở Bưu điện các tỉnh đã ban hành quy chế làm việc; chương trình công tác; tham mưu ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở. Phối hợp với lãnh đạo đơn vị tổ chức sơ kết, tổng kết; tập huấn, tuyên truyền; kiểm tra giám sát về thực hiện QCDC ở cơ sở. Tình hình người lao động ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng công ty và đơn vị. Tổng doanh thu 8 tháng đầu năm 2020 tại các đơn vị tuy gặp nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh nhưng vẫn giữ được mức tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.


Làm việc tại Bưu điện tỉnh Long An


Làm việc tại Bưu điện tỉnh Tiền Giang...


... và Bưu điện tỉnh Bến Tre

Xác định việc thực hiện QCDC ở cơ sở là nhiệm vụ quan trọng góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị hàng năm, Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở Tổng công ty yêu cầu các đơn vị: Chủ động kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở của đơn vị cho phù hợp với tình hình mới. Chuẩn hóa việc lưu hồ sơ về thực hiện QCDC ở cơ sở theo quy định. Chú trọng tổ chức đối thoại với người lao động để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và xử lý dứt điểm các khiếu nại, tố cáo của người lao động (khi phát sinh), tạo sự đồng thuận, thống nhất cao khi triển khai các phương án kinh doanh của đơn vị, của Tổng công ty.