Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Sao gửi Quyết định về việc phát hành bộ tem bưu chính “Kỷ niệm 100 năm sinh Tố Hữu (1920-2002)”

Ngày 30/9/2020, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành văn bản số 4184/BĐVN-TBC về việc sao gửi Quyết định số 1643/QĐ-BTTTT ngày 29/9/2020 về việc phát hành bộ tem bưu chính “Kỷ niệm 100 năm sinh Tố Hữu (1920-2002)” của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Văn bản số 4184/BĐVN-TBC tại đây.

- Quyết định số 1643/QĐ-BTTTT tại đây.