Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bưu điện tỉnh Đồng Nai hợp tác toàn diện với VNPT Đồng Nai

Ngày 2/10/2020, Bưu điện tỉnh Đồng Nai phối hợp với VNPT Đồng Nai tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện. Tham dự buổi lễ có đông đủ lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của hai đơn vị.


Lãnh đạo Bưu điện tỉnh và VNPT Đồng Nai ký thỏa thuận hợp tác toán diện

Theo Lãnh đạo Bưu điện tỉnh và VNPT Đồng Nai, thỏa thuận hợp tác toàn diện được ký kết hôm nay nhằm phát huy thế mạnh trên các lĩnh vực hoạt động và kinh doanh, phù hợp với chiến lược kinh doanh của mỗi Bên. Thông qua hoạt động hợp tác, VNPT Đồng Nai và Bưu điện tỉnh sẽ ưu tiên sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của nhau. Cùng với đó, tăng cường các hoạt động liên kết, hỗ trợ mở rộng và phát triển hoạt động kinh doanh, khai thác tốt tiềm năng thị trường, thế mạnh trong lĩnh vực kinh doanh truyền thống của mỗi bên trên cơ sở quy định của pháp luật hiện hành.