Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Trợ cấp đột xuất 141 triệu đồng cho 21 CBCNV-LĐ và gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại các đơn vị

Ngày 29/9/2020, Chủ tịch Hội đồng hỗ trợ khuyến khích Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã ký Quyết định số 473/QĐ-HĐ về việc trợ cấp khó khăn đột xuất cho 21 CBCNV-LĐ, người thân trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn như: bị đột tử, gia đình có người tử vong, bị thiệt hại tài sản do thiên tai lũ lụt, bị bệnh hiểm nghèo...

Tổng số tiền hỗ trợ cho CBCNV và các gia đình là 141 triệu đồng, trong đó CBCNV-LĐ và gia đình được trợ cấp thấp nhất 2 triệu đồng và cao nhất 20 triệu đồng. Việc hỗ trợ đột xuất này là truyền thống tốt đẹp của ngành Bưu điện được Hội đồng khuyến khích Tổng công ty thực hiện nhiều năm qua nhằm hỗ trợ cho các CBCNV và gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tính riêng từ đầu năm 2020 đến nay, Tổng công ty đã hỗ trợ cho 467 CBCNV và gia đình với tổng mức hỗ trợ lên đến gần 1,5 tỷ đồng.