Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Gặp mặt nữ CBCNV tiêu biểu được khen thưởng thành tích 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH, Chỉ thị số 03/CT-TLĐ và phong trào “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà”

Ngày 8/10/2020, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức Gặp mặt nữ CBCNV tiêu biểu dự Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH, Chỉ thị số 03/CT-TLĐ của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam và Tổng kết phong trào “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” giai đoạn 2016-2020 của ngành Thông tin và Truyền thông.


Lãnh đạo Tổng công ty, Lãnh đạo Công đoàn Tổng công ty gặp mặt, khen thưởng nữ CBCNV tiêu biểu 

Trong thời gian qua các tập thể và nữ CBCNV trên mạng lưới của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã có nhiều cố gắng trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà”, nhiều tập thể, cá nhân có nhiều thành tích cao được Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam khen thưởng, cụ thể: Công đoàn Bưu điện tỉnh Nghệ An được tặng thưởng Cờ Thi đua; Công đoàn Bưu điện TP Hà Nội và đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường – Giám đốc Bưu điện tỉnh Hà Nam được tặng Bằng khen về thành tích 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH và Chỉ thị 03/CT-TLĐ giai đoạn 2010-2020. Ngoài ra, Công đoàn Thông tin và Truyền thông đã quyết định tặng Cờ thi đua cho Công đoàn Bưu điện TP Hồ Chí Minh; tặng Bằng khen cho 6 đơn vị gồm: Bưu điện tỉnh An Giang, Đăk Lăk, Kon Tum, Hà Nam, Yên Bái, Tổng công ty Bảo hiểm Bưu điện (PTI) và 35 nữ CBCNV về thành tích “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2016-2020.