Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bộ Thông tin & Truyền thông công bố 02 thủ tục hành chính cung ứng qua dịch vụ BCCI

02 thủ tục hành chính cấp trung ương thuộc phạm vị giải quyết của Vụ Công nghệ thông tin, Vụ Bưu chính; Cục Viễn thông; Cục Báo chí; Cục Xuất bản, In và Phát hành – Bộ Thông tin & Truyền thông sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/10/2020.


Hình minh họa (Nguồn: Internet)

Theo Quyết định số 1658/QĐ-BTTTT ban hành ngày 05/10/2020, Bộ Thông tin & Truyền thông (TT&TT) công bố 02 thủ tục hành chính mới cấp trung ương gồm Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với hàng hóa xuất khẩu trong lĩnh vực thông tin và truyền thông; Sửa đổi, bổ sung/cấp lại giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với hàng hóa xuất khẩu trong lĩnh vực TT&TT thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.

Với Quy định này, Thương nhân có nhu cầu cấp mới giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với hàng hóa xuất khẩu trong lĩnh vực TT&TT chuẩn bị bộ hồ sơ bao gồm 04 loại giấy tờ sau: (1) Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với hàng hóa xuất khẩu trong lĩnh vực thông tin và truyền thông - 01 bản chính; (2) Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - 01 bản sao; (3) Danh mục các cơ sở sản xuất (nếu có), bao gồm tên, địa chỉ của cơ sở, các mặt hàng sản xuất để xuất khẩu - 01 bản chính; (4) Bản tiêu chuẩn công bố áp dụng đối với sản phẩm, hàng hóa kèm theo cách thể hiện (trên nhãn hàng hóa hoặc trên bao bì hàng hóa hoặc tài liệu kèm theo sản phẩm, hàng hóa) - 1 bản sao.

Sau khi chuẩn bị hồ sơ, công dân có thể lựa chọn các hình thức gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ của Bưu điện chuyển phát đến cơ quan giải quyết hồ sơ cấp CFS theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Thông tư số 21/2020/TT-BTTTT hoặc qua hình thức trực tuyến tại Cổng dịch vụ công quốc gia (http://dichvucong.gov.vn) hoặc Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ TT&TT (http://dichvucong.mic.gov.vn).

Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày thương nhân nộp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định, Bộ TT&TT sẽ cấp CFS. Trường hợp không cấp CFS, Bộ TT&TT có văn bản trả lời nêu rõ lý do. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa đúng quy định, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Bộ TT&TT thông báo để thương nhân hoàn thiện hồ sơ.

Khác với thành phần thủ tục cấp mới giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với hàng hóa xuất khẩu trong lĩnh vực TT&TT, thủ tục Sửa đổi, bổ sung/cấp lại giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) có thành phần đơn giản hơn. Thương nhân chuẩn bị Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung/cấp lại giấy chứng chứng lưu hành tự do (CFS) đối với hàng hóa xuất khẩu trong lĩnh vực thông tin và truyền thông (01 bản chính) theo Phụ lục II, ban hành kèm theo Thông tư số 21/2020/TT-BTTTT ngày 07/9/2020 của Bộ trưởng Bộ TT&TT).

Bộ TT&TT không áp dụng phí, lệ phí giải quyết thủ tục, tuy nhiên, để quyết định cấp hoặc Sửa đổi, bổ sung/cấp lại giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS), Bộ Thông tin và Truyền thông có thể tiến hành kiểm tra tại nơi sản xuất trường hợp nhận thấy việc kiểm tra trên hồ sơ là chưa đủ căn cứ để cấp CFS hoặc phát hiện có dấu hiệu vi phạm quy định đối với CFS đã cấp trước đó.

Trước đó, ngày 07/9/2020 Bộ thông tin & Truyền thông đã ban hành Thông tư số 21/2020/TT-BTTTT v/v quy định việc cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với hàng hóa trong lĩnh vực thông tin và truyền thông. Trong đó, đó quy định chi tiết việc cấp Giấy chứng nhận lưu  hành tự do (CFS) thuộc danh mục hàng hóa và thẩm quyền quản lý CFS của Bộ bao gồm cơ quản giải quyết hồ sơ cấp CFS, mẫu đơn đề nghị cấp CFS, mẫu đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung, cấp lại CFS, mẫu CFS. Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan quản lý Nhà nước, thương nhân tham gia hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trong lĩnh vực TT&TT và tổ chức, cá nhân khác có liên quan.