Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH, Chỉ thị số 03/CT-TLĐ và phong trào “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” giai đoạn 2016-2020 ngành Thông tin và Truyền thông

Sáng ngày 9/10/2020, Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH, Chỉ thị số 03/CT-TLĐ của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam và Tổng kết phong trào “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” giai đoạn 2016-2020 của ngành Thông tin và Truyền thông.


Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam Chu Thị Lan Hương nhận Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
trong công tác vận động nữ CBCNV và phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2010-2020

Với hơn 34 nghìn nữ CNVCLĐ, chiếm 42,3% trên tổng số đoàn viên công đoàn ngành Thông tin và Truyền thông, nữ CNVCLĐ đã đáp ứng mọi công việc được giao, phát huy vai trò, tiềm năng to lớn của người phụ nữ trong công cuộc xây dựng, đổi mới đất nước, giữ gìn nét truyền thống người phụ nữ Việt Nam, đóng góp tích cực vào phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trên mọi mặt trận công tác.


Đoàn nữ CBCNV Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tham dự hội nghị

Tại Hội nghị, nhiều tập thể và cá nhân thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã vinh dự nhận Cờ thi đua và Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, của Công đoàn Ngành TTTT trong phong trào 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH và Chỉ thị 03/CT-TLĐ và phong trào “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” giai đoạn 2016-2020.