Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Đào tạo “Kỹ năng quản lý và bán hàng nâng cao” cho nhân viên BĐ-VHX

Chuẩn bị sẵn sàng cho việc chuyển đổi BĐ-VHX sang mô hình cấp quản lý thứ 4, từ ngày 15-17/10/2020, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) tổ chức khóa đào tạo đầu tiên về “Kỹ năng quản lý và bán hàng nâng cao” dành cho 50 nhân viên BĐ-VHX đến từ 4 đơn vị Hà Nội, Hải Dương, Ninh Bình và Phú Thọ được lựa chọn chuyển đổi triển khai mô hình cấp quản lý thứ 4 giai đoạn 1.


Tổng giám đốc Vietnam Post Chu Quang Hào trao đổi một số định hướng của Tổng công ty với lớp đào tạo

Tại khóa đào tạo, học viên sẽ được cung cấp những kiến thức cơ bản, giúp nâng cao kỹ năng và kiến thức về bán hàng; Cách thức quản lý và phát triển kênh bán hàng; Cách thức chăm sóc khách hàng hiệu quả và kỹ năng quản lý thời gian làm việc hiệu quả.

Phát biểu tại lớp đào tạo, Tổng giám đốc Chu Quang Hào nhấn mạnh tầm quan trọng của BĐ-VHX trong bối cảnh hiện nay, đặc biệt là vai trò trong việc triển khai hành chính công tại và chuyển đổi số tại thị trường xã. Để đáp ứng được những yêu cầu đó, mạng lưới BĐ-VHX cần hoàn thiện hơn nữa nhất là về nguồn nhân lực. Tổng giám đốc yêu cầu các học viên tích cực chia sẻ các kinh nghiệm thực tế triển khai, khó khăn vướng mắc và các đề xuất kiến nghị để BĐ-VHX hoạt động tốt hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Học viên cần tập trung tiếp thu những kiến thức, kỹ năng cần thiết, đặc biệt là các nguyên lý, phương pháp triển khai để áp dụng có hiệu quả vào thực tế. Đội ngũ học viên sẽ là “những cánh chim đầu đàn” được lựa chọn để triển khai mô hình chuyển đổi số và hành chính công theo đề án của Chính phủ tại thị trường xã.