Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Bưu điện Việt Nam được tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020 – 2025

Trong 3 ngày từ 19 - 21/10/2020, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với sự tham gia của 293 đại biểu đại diện cho gần 82 nghìn đảng viên của 35 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối.

Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt tại Đại hội

Đoàn đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Hải Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty; đồng chí Chu Quang Hào, Phó Bí thư, Tổng giám đốc; đồng chí Nguyễn Xuân Lam, Phó Bí thư, Thành viên HĐTV; đồng chí Nguyễn Minh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Tổng giám đốc; đồng chí Lê Quốc Anh, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Tổng giám đốc và đồng chí Nguyễn Quang Hải, Ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư Đảng ủy Công ty Vận chuyển và Kho vận Bưu điện.

Đại hội đã thông qua kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 45 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ Khối đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 28 đồng chí đại biểu chính thức và 04 đồng chí đại biểu dự khuyết. Tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối gồm 16 đồng chí; đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020-2025; bầu 04 đồng chí giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Khối; bầu Ủy ban Kiểm tra gồm 11 đồng chí, đồng chí Phan Công Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020-2025. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020-2025 đã họp Hội nghị lần thứ nhất, bầu 02 đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối.


Đồng chí Nguyễn Hải Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Bưu điện Việt Nam được Đại hội tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020 – 2025 với số phiếu cao, trên 98%. Đồng chí cũng được bầu vào Đoàn đại biểu của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đi dự Đại hội Đảng toàn quốc hội lần thứ XIII.

Đoàn đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tham dự Đại hội

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong Khối tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức; nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.