Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Quyết định số 1536/QĐ-BĐVN ngày 29/10/2020 v/v tặng danh hiệu" Lao động Vận chuyển Bưu chính giỏi" quý 2 năm 2020

Quyết định số 1536/QĐ-BĐVN ngày 29/10/2020 v/v tặng danh hiệu" Lao động Vận chuyển Bưu chính giỏi" quý 2 năm 2020 tại đây

Các tin khác