Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Quyết đinh số 1537/QĐ-BĐVN ngày 29/10/2020 v/v khen thưởng Bưu tá xã, Lao động phát xã đạt thành tích xuất sắc trong công tác quý 3 năm 2020

Quyết đinh số 1537/QĐ-BĐVN ngày 29/10/2020 v/v khen thưởng Bưu tá xã, Lao động phát xã đạt thành tích xuất sắc trong công tác quý 3 năm 2020 tại đây

Các tin khác