Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Quảng Ninh sẽ cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 vào năm 2021

Tỉnh Quảng Ninh đặt ra mục tiêu phấn đấu sẽ cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 vào năm 2021 để tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp trong việc giải quyết thủ tục hành chính.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân và các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ, cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ (mức độ 3), hoặc được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng (mức độ 4).

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 được Quảng Ninh triển khai thí điểm từ tháng 7/2016 ở 14 sở, ngành và 3 địa phương (thành phố Hạ Long, Cẩm Phả và thị xã Quảng Yên). Từ hiệu quả của dịch vụ, sau 2 tháng thí điểm, tỉnh Quảng Ninh đã triển khai dịch vụ đến tất cả các sở, ban, ngành và các địa phương trên địa bàn.

Sau hơn 4 năm hoạt động, hệ thống dịch vụ công trực tuyến đã mang lại nhiều kết quả đáng ghi nhận với việc xây dựng được hệ thống cung cấp dịch vụ công tập trung của 3 cấp chính quyền, cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 2. Tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 là 1.552, đạt 89,9%. Trong đó, dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp là 621, đạt 36%; dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 được cung cấp là 931, đạt 53,9%. 

Để đạt được mục tiêu cung cấp 50% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong năm 2020 và phấn đấu hầu hết các dịch vụ công trong năm 2021, tỉnh Quảng Ninh đã xây dựng kế hoạch triển khai biên lai/hóa đơn điện tử cho các Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, các Trung tâm Hành chính công cấp huyện, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã. Quảng Ninh đang phối hợp với Cục Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Chính phủ và Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin và Truyền thông để hoàn thiện kết nối các trung gian thanh toán vào Cổng dịch vụ công của tỉnh để phục vụ, hỗ trợ tốt nhất người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Tỉnh tiếp tục rà soát, đánh giá để nâng cấp Cổng dịch vụ công của tỉnh để đơn giản hóa các thao tác, giúp người dân, doanh nghiệp thực hiện dễ dàng trên điện thoại thông minh mà không cần phải dùng máy tính và máy quét.

Trong năm 2021, tỉnh Quảng Ninh sẽ tập trung tái cấu trúc quy trình, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính làm cơ sở xây dựng, hoàn thiện dịch vụ công trực tuyến để tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Các lĩnh vực được tập trung như đầu tư, xúc tiến thương mại, tài nguyên môi trường, lao động việc làm, y tế, công thương, giao thông vận tải… Việc đưa các dịch vụ công trực tuyến lên Cổng dịch vụ công quốc gia đã giúp người dân, doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính mọi lúc, mọi nơi, không giới hạn về khoảng cách địa lý và thời gian giải quyết. Đồng thời, người dân, doanh nghiệp có thể tra cứu quá trình giải quyết hồ sơ thông qua mã số biên nhận và có thể nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

Tính từ ngày 1.7.2016 đến ngày 21.10.2020, Quảng Ninh đã có trên 439.803 hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đã được tiếp nhận và xử lý qua mạng. Riêng trong năm 2020 (từ 1.1- 21.10), tổng số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến là 203.585, chiếm 50% số lượng hồ sơ sau 4 năm triển khai.