Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Chi bộ Ban Tổ chức Lao động: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thúc đẩy triển khai công tác chuyên môn hiệu quả

Thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Nghị quyết số 330-NQ/ĐU ngày 16/10/2014 của Đảng ủy Tổng công ty “về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong toàn Đảng bộ Tổng công ty”, thời gian qua, Chi bộ Ban Tổ chức Lao động đã tập trung nghiên cứu, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Chi bộ Ban Tổ chức Lao động có 17 đảng viên (trong đó có đ/c Bí thư Đảng ủy Tổng công ty và  đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty) sinh hoạt Đảng tại chi bộ tạo điều kiện rất thuận lợi cho các buổi sinh hoạt của chi bộ; thực hiện nghiêm túc sinh hoạt định kỳ hàng tháng. Ngay từ những tháng đầu năm 2020, Chi bộ Ban Tổ chức Lao động đã cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm của chi bộ bằng việc xây dựng mục tiêu, kế hoạch hành động cụ thể trong từng lĩnh vực: Công tác tổ chức xây dựng Đảng; tổ chức cán bộ; đào tạo; lao động tiền lương để lãnh đạo, chỉ đạo các phòng thực hiện.

Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt tại chi bộ; đồng thời, làm cho sinh hoạt chi bộ thực sự phong phú, hấp dẫn, lôi cuốn đảng viên tham gia, khắc phục sự nhàm chán, nghèo nàn, khắc phục bệnh hình thức trong sinh hoạt là một yêu cầu cấp thiết hiện nay. Nhiệm vụ đó trước hết là trách nhiệm của chi bộ mà đứng đầu là đồng chí Bí thư Chi bộ, vừa phải nắm vững nguyên tắc, vừa phải linh hoạt, sáng tạo trong điều hành, tổ chức sinh hoạt. Đảng viên có nhận thức đầy đủ, góp ý tâm huyết, trách nhiệm, thảo luận, sôi nổi thì chất lượng sinh hoạt của chi bộ mới được nâng cao. Vì vậy, mỗi đảng viên của Chi bộ Ban Tổ chức Lao động luôn nêu cao ý thức tự rèn luyện, học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đảng viên, đóng góp tích cực vào việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần xây dựng chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

Từ việc nhận thức về chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu của Ban Tổ chức Lao động trong từng thời điểm cụ thể, việc tổ chức các buổi sinh hoạt chi bộ đã được đổi mới và tập trung vào các giải pháp cụ thể nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng cũng như đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ. Cụ thể, nội dung sinh hoạt đầy đủ, phù hợp, sát với tình hình thực tế của chi bộ, tập trung vào những vấn đề trọng tâm tại từng thời điểm. Trong các buổi sinh hoạt, các đảng viên có trách nhiệm tham gia phát biểu ý kiến xây dựng, phát huy cao trí tuệ tập thể; Lồng ghép trong sinh hoạt các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt luôn chú ý dẫn chứng những nội dung cần học tập với những tấm gương, việc làm cụ thể của Ban; Chú trọng công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên và của Đảng ủy Tổng công ty và thực hiện kịp thời ngay trong kỳ họp chi bộ gần nhất để đảm bảo tính thời sự; Tạo không khí cởi mở, thân thiện, quan tâm chia sẻ… bằng việc thực hiện dân chủ, lắng nghe các ý kiến, tâm tư nguyện vọng của đảng viên.

Có thể khẳng định rằng, chất lượng sinh hoạt của Chi bộ Ban Tổ chức Lao động được nâng lên đã tạo thêm những nguồn sinh khí mới, là điều kiện rất quan trọng để chi bộ phát huy tốt vai trò lãnh đạo, nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, của Đảng ủy cấp trên và của Đảng ủy Tổng công ty để đề ra nghị quyết, chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Các tin khác