Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Ninh Thuận: Đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 3-8-2018 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), hơn 2 năm qua, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của UBND tỉnh, thông qua Kế hoạch số 1467/2019/KH-UBND về việc triển khai thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) giai đoạn 2019-2020, BHXH tỉnh đã triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm, đạt được những kết quả nhất định.

BHXH tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai và tuyên truyền luật và các văn bản hướng dẫn thực hiện BHXH, BHTN đến các sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, các huyện, thành phố, các xã, phường và một số đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh. Thực hiện ký kết liên tịch giữa BHXH với các sở, ban, ngành và các hội, đoàn thể trong tổ chức tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHTN để vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia. Tổ chức hội thi, các buổi tập huấn, hội nghị lồng ghép các nội dung, kỹ năng truyền thông nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền và phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật cho cán bộ trong ngành, cộng tác viên tuyên truyền về BHXH, BHTN. Trong năm 2019 tổ chức tuyên truyền đến 400 doanh nghiệp/2.000 người. Dự kiến trong tháng 11-2020 tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền các chính sách mới ban hành khoảng 500 doanh nghiệp/2.400 người. Qua đó, xác định nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm tăng nhanh và bền vững số người tham gia BHXH, ổn định chính sách an sinh xã hội trên địa bàn. Tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp để tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH, BHTN nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH mà Nghị quyết số 102/NQ-CP của Chính phủ đã đề ra.


BHXH tỉnh phối hợp Bưu điện tỉnh tổ chức Lễ ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Với những giải pháp trên, kết quả thực hiện các chỉ tiêu BHXH năm 2019: có 37.150 đối tượng thực hiện tham gia BHXH bắt buộc, đạt 72,4%; 29.520 đối tượng tham gia BHTN, đạt 63,2%; 2.260 đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, đạt 1,02%. Năm 2020 (đến tháng 6-2020), có 35.972 đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, đạt 69,42%; 30.867 đối tượng tham gia BHTN, đạt 65,47%; 3.245 đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, đạt 1,45% kế hoạch giao.

Qua triển khai thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP công tác BHXH, BHTN trên địa bàn tỉnh có sự chuyển biến tích cực; số người tham gia BHXH, BHTN ngày càng phát triển, năm sau cao hơn năm trước; chế độ quyền lợi của người tham gia BHXH, BHTN được đảm bảo, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người lao động và Nhân dân khi tham gia thụ hưởng BHXH, BHTN. Nợ BHXH, BHTN cơ bản được kiểm soát và xử lý. Công tác giải quyết và chi trả các chế độ BHXH, BHTN kịp thời, đầy đủ; quyền lợi của người tham gia ngày càng mở rộng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Công tác quản lý nhà nước về BHXH được tăng cường. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại và xử lý các vi phạm về thực hiện pháp luật BHXH được triển khai; qua đó đã chấn chỉnh những sai phạm và từng bước nâng cao nhận thức của đơn vị sử dụng lao động và người lao động về trách nhiệm và quyền lợi khi tham gia BHXH. Giải quyết kịp thời các trường hợp khiếu nại về chế độ BHXH, BHTN. Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục đó là, việc tuân thủ pháp luật về BHXH, BHTN của nhiều đơn vị sử dụng lao động chưa nghiêm, biểu hiện là tình trạng trốn đóng, nợ đọng vẫn tiếp diễn, ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động.

Với mục tiêu, phấn đấu đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, trong đó nông dân và người lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm 2,5% lực lượng lao động trong độ tuổi; khoảng 35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHTN. Để tiếp tục đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH theo tinh thần Nghị quyết số 102/NQ-CP của Chính phủ, trong thời gian tới ngành BHXH tiếp tục đề ra các giải pháp phù hợp với thực tiễn. Trong đó tập trung vào việc tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHTN, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về đóng BHXH, BHTN làm căn cứ khởi tố vi phạm theo quy định tại Điều 214, 215, 216 của Bộ luật Hình sự; đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác quản lý cơ sở dữ liệu, phát triển đối tượng tham gia; phát triển hệ thống đại lý thu đa dạng, linh hoạt, hiệu quả; nâng cao chất lượng phục vụ thông qua đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin... Ngoài ra, BHXH tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường công tác phối hợp với các cấp, các ngành trong quá trình triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển đối tượng tham gia BHXH trên địa bàn; tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xử lý những khó khăn, vướng mắc liên quan, nhất là về cơ chế, chính sách hỗ trợ đối với người tham gia và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.