Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Nhiều nét mới trong đào tạo kỹ năng quản lý và bán hàng nâng cao cho nhân viên BĐ-VHX

Tiếp nối thành công của khóa học đầu tiên được tổ chức vào tháng 10/2020, trong các ngày từ ngày 21/11 đến ngày 29/11/2020, hơn 200 học viên đến từ 38 Bưu điện tỉnh đã tham gia khóa học đào tạo thứ 2 và 3 dành cho Trưởng BĐ-VHX triển khai mô hình BĐ-VHX cấp quản lý thứ 4 tại Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

Tại hai khóa đào tạo lần này, ngoài việc bổ sung thêm thành phần tham dự là các chuyên quản BĐ-VHX tỉnh, nội dung chương trình cũng được mở rộng đầy đủ hơn nhằm cung cấp cho các Trưởng BĐ-VHX mô hình cấp quản lý thứ 4 cái nhìn tổng quát nhất về vai trò và chức năng nhiệm vụ công tác của bản thân; kỹ năng bán hàng đối với các nhóm dịch vụ bưu chính chuyển phát, tài chính bưu chính và phân phối truyền thông; kỹ năng quản lý tài chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc tại BĐ-VHX…


Tổng giám đốc Chu Quang Hào trao đổi cùng các học viên tại lớp đào tạo

Chia sẻ với các học viên tạo khóa đào tạo, Tổng giám đốc Tổng công ty Chu Quang Hào khẳng định tầm quan trọng của BĐ-VHX trong bối cảnh hiện nay. Tổng giám đốc cũng đề nghị học viên tích cực chia sẻ tại lớp học các kinh nghiệm thực tế triển khai, khó khăn vướng mắc và các đề xuất kiến nghị để BĐ-VHX hoạt động tốt hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Ngoài ra, học viên cần tập trung tiếp thu những kiến thức, kỹ năng cần thiết, đặc biệt là các nguyên lý, phương pháp triển khai để áp dụng có hiệu quả vào thực tế. “Đội ngũ học viên sẽ là “những cánh chim đầu đàn”  được lựa chọn để triển khai mô hình chuyển đổi số và hành chính công theo đề án của Chính phủ tại thị trường xã” – Tổng giám đốc nhấn mạnh.

Kết thúc khóa đào tạo, ngoài các phần thưởng cho các học viên tích cực, học viên xuất sắc, khóa học còn tổ chức các chương trình thi đua đặc biệt cho các nhóm học viên với nhiều phần thưởng giá trị.