Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bưu điện Việt Nam: Công bố thông tin báo cáo Chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2030

Ngày 02/12/2020, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành văn bản số 5652/BĐVN-VP gửi Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện công bố thông tin theo Nghị định 81/2015/NĐ-CP.

Theo đó, Tổng công ty báo cáo Chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2021-2025.

Chi tiết văn bản tại đây.