Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Điểm sáng trong mô hình phát triển bưu điện văn hóa xã

Trong khi nhiều tỉnh thành phải "chật vật" để duy trì hoạt động hệ thống Bưu điện - Văn hóa xã, thì Thừa Thiên - Huế lại là địa phương vẫn phát huy được mô hình này.

Đến nay, trên toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế có hơn 100 Bưu điện - Văn hóa xã đã đi vào hoạt động. Đây vừa là điểm sinh hoạt cộng đồng, đọc sách báo miễn phí, duy trì các dịch vụ bưu chính truyền thống, cũng vừa là nơi thực hiện các dịch vụ hành chính công như: Chi trả lương hưu, trợ cấp, chứng minh nhân dân, hồ sơ bảo hiểm xã hội... qua đó góp phần giảm tải công việc cho các cơ quan hành chính, tăng cường sự công khai, minh bạch trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời tiết kiệm chi phí cho người dân và các tổ chức, doanh nghiệp.

Với hơn 100 điểm hiện có, trong thời gian đến Bưu điện tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ phối hợp với các ngành chức năng liên quan tiếp tục củng cố và làm mới lại cơ sở hạ tầng, nâng cao khả năng phục vụ các nhu cầu cần thiết về thông tin truyền thông, cùng với các thiết chế văn hóa khác làm tốt công tác phục vụ công ích cho nhân dân, góp phần phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới.