Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đảng bộ Tổng công ty lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 14/12/2020, Hội nghị tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra tại trụ sở Tổng công ty Bưu điện Việt Nam với gần 200 đại biểu, đảng viên tham dự.

Ông Lê Quốc Anh, Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc, Trưởng Ban Tuyên giáo Tuyên thông Tổng công ty
triển khai các nội dung của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025

Tại Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Trung Hiếu - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III. Thay mặt Đảng ủy Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, đồng chí Lê Quốc Anh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty, Phó Tổng giám đốc, Trưởng Ban Tuyên giáo Truyền thông quán triệt và báo cáo các nội dung cơ bản của Nghị quyết và các giải pháp đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ II và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Sau hội nghị, các đồng chí Bí thư cấp ủy và lãnh đạo các đơn vị, các Ban chức năng tiến hành xây dựng kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao, đồng thời chỉ đạo các đảng viên viết thu hoạch đảm bảo tính hiệu quả, làm căn cứ sát thực để đánh giá, phân loại, bình xét thi đua cuối năm.