Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bình Dương: Thành công từ Đề án thí điểm bố trí nhân viên bưu điện tại bộ phận “một cửa” cấp xã

Giai đoạn 2018 - 2020, Đề án thí điểm bố trí nhân viên bưu điện tại bộ phận “một cửa” của UBND cấp xã thuộc UBND TP.Thủ Dầu Một để thực hiện dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) các cấp trên địa bàn tỉnh bước đầu đạt nhiều kết quả tốt. Qua đó, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân trong việc giao dịch với cơ quan các cấp giải quyết TTHC theo hướng nhanh gọn, giảm thời gian đi lại...


Nhân viên bưu điện giải quyết hồ sơ như cán bộ “một cửa” tại UBND phường Phú Thọ, TP.Thủ Dầu Một

Người dân hài lòng

Theo Quyết định số 3054/ QĐ-UBND ngày 31-10- 2018 của UBND tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt Đề án thí điểm bố trí nhân viên bưu điện tại bộ phận “một cửa” của UBND cấp xã thuộc UBND TP.Thủ Dầu Một để thực hiện dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC các cấp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020, có 5 phường của TP.Thủ Dầu Một thực hiện thí điểm đề án này, gồm: Phú Hòa, Phú Lợi, Phú Mỹ, Phú Thọ và Định Hòa. Sau thời gian bố trí thí điểm, nhân viên bưu điện tại các phường này đã tiếp nhận được gần 2.000 hồ sơ các loại, chuyển về cơ quan có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả tại nhà hoặc tại điểm tiếp nhận hồ sơ. TTHC mà nhân viên bưu điện tiếp nhận và trả kết quả thời gian qua gồm 10 TTHC cấp xã, 14 TTHC cấp huyện, 9 TTHC cấp tỉnh.

Theo nhận định của UBND TP.Thủ Dầu Một, ngoài tiếp nhận và trả kết quả một số TTHC theo quy định, nhân viên bưu điện còn thực hiện một số nhiệm vụ khác do trưởng bộ phận “một cửa” giao như tiếp nhận hồ sơ TTHC ngoài danh mục thực hiện; hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện TTHC; nhập dữ liệu thông tin hồ sơ TTHC vào phần mềm “một cửa”. Từ đó, nhân viên bưu điện từng bước chủ động hơn trong vấn đề tiếp nhận, trả kết quả và tư vấn về thực hiện các dịch vụ theo quy định, tạo sự hài lòng cao cho người dân, tổ chức. Đến nay, đề án này đã được nhân rộng ra các phường toàn TP.Thủ Dầu Một và các địa phương khác trên địa bàn tỉnh và được người dân đánh giá cao.

Ông Trần Long Phi, người dân khu phố 8, phường Phú Thọ, TP.Thủ Dầu Một, cho biết ông cảm thấy hài lòng khi đến làm TTHC tại bộ phận “một cửa” của phường Phú Thọ, vì ở đây có bố trí nhân viên bưu điện giải quyết TTHC cho người dân đối với các TTHC cấp tỉnh và cấp huyện. “Hôm rồi, tôi đến làm TTHC xin cấp phiếu lý lịch tư pháp cho đứa con thì được giải quyết ngay và sau đó nhận kết quả tại nhà, rất tiện”, ông Phi kể. Còn bà Trần Thị Mỹ, ngụ phường Phú Mỹ, TP.Thủ Dầu Một khen ngợi: “Tôi nghĩ đề án này rất hay và tiện ích. Nhiều hồ sơ, tôi chỉ cần đến UBND phường là được giải quyết, điều này lâu nay tôi không nắm rõ. Tôi mong muốn UBND tỉnh cần tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền để người dân biết và thực hiện theo đề án này”.

Khắc phục những hạn chế

Để tiếp tục thực hiện tốt việc bố trí nhân viên bưu điện tại bộ phận “một cửa” UBND cấp xã, UBND tỉnh cũng lưu ý các địa phương khi thực hiện vấn đề này cần chú ý đến một số khó khăn, vướng mắc trong giai đoạn thí điểm như một số phường chưa bố trí quầy chính thức cho nhân viên bưu điện. Hầu hết các phường vẫn chưa giao nhân viên bưu điện tiếp nhận hoàn toàn mà phối hợp tiếp nhận song song với công chức “một cửa” phường đối với những TTHC giao bưu điện chủ động tiếp nhận theo quy định. Cán bộ, công chức chưa nhận thức được đầy đủ vai trò, vị trí của nhân viên bưu điện để phối hợp giao nhiệm vụ tại bộ phận “một cửa” được hiệu quả trong giải quyết TTHC.

Các địa phương có bố trí nhân viên bưu điện cần tạo điều kiện cho nhân viên bưu điện tìm hiểu, tiếp cận các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết để hỗ trợ cán bộ, công chức “một cửa” hướng dẫn, tiếp nhận và trả kết quả việc giải quyết TTHC; bố trí chính thức quầy cho nhân viên bưu điện thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại bộ phận “một cửa”, tạo điều kiện cho nhân viên bưu điện được sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị được bố trí, trang bị để phục vụ cho việc tiếp nhận hồ sơ.

Cùng với đó, các địa phương giao cho nhân viên bưu điện tiếp nhận và trả kết quả các TTHC theo danh mục đã được UBND tỉnh phê duyệt; theo dõi, giám sát việc tiếp nhận và trả kết quả của nhân viên bưu điện. Song song đó, cần phải tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú để người dân, doanh nghiệp có thể sử dụng dịch vụ một cách hiệu quả nhất.