Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Trước sự xuất hiện trở lại của dịch bệnh Covid-19 tại cộng đồng ở thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày qua, thực hiện Công điện số 1699/CĐ-TTg, ngày 02/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19, ngày 07/12/2020 Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Công văn số 16 -CV/BTGĐUK về việc tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Theo đó, lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy tập trung một số nhiệm vụ sau:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền trên các báo, tạp chí, trang tin, bản tin nội bộ của đơn vị về công tác phòng, chống dịch bệnh, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời, đúng định hướng trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

2. Chỉ đạo Ban Chỉ đạo 35 của Tổng công ty và các đơn vị tăng cường đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; xử lý nghiêm các hành vi tung tin bịa đặt, phát tán thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng tiêu cực đến công tác phòng, chống dịch, gây hoang mang, ảnh hưởng đến doanh nghiệp và đời sống nhân dân.

3. Tiếp tục quán triệt tinh thần chống dịch với mức độ cao nhất, không được chủ quan, lơ là; tăng cường công tác kiểm tra, quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đã đề ra, tuân thủ khuyến cáo 5K của Bộ Y tế (Khẩu trang, Khử khuẩn, Không tập trung, Khai báo y tế và Khoảng cách) tại các nơi có nguy cơ cao xảy ra lây nhiễm dịch bệnh như: nhà máy, xí nghiệp, bến cảng, sân bay, ga tàu, phòng giao dịch khách hàng, điểm bưu điện, phương tiện vận chuyển hành khách công cộng…

Khuyến cáo cán bộ, đảng viên, người lao động trong thời gian này hạn chế di chuyển đến Thành phố Hồ Chí Minh, nếu phải đến, cần thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của Bộ Y tế.

 Thường xuyên tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gắn với trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, đơn vị.

4. Tiếp tục dừng các hoạt động, sự kiện có tập trung đông người khi không cần thiết; trường hợp tổ chức thì phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch như đeo khẩu trang, sát khuẩn… theo đúng quy định. Trường hợp các đơn vị khi tổ chức các sự kiện, hoạt động có tiếp xúc với người đến từ nước ngoài, nhất là từ các nước có nguy cơ cao phải hỏi ý kiến của cơ quan y tế.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Đảng ủy Khối, thời gian qua Đảng ủy Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, người đứng đầu các đơn vị thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh; tăng cường tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh trên Cổng thông tin điện tử của Tổng công ty; tăng cường công tác kiểm tra, quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại các nơi có nguy cơ cao xảy ra lây nhiễm dịch bệnh như: các điểm giao dịch bưu điện, các trung tâm khai thác - vận chuyển, các phương tiện vận chuyển chuyên ngành; khuyến cáo cán bộ, đảng viên, người lao động thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của Bộ Y tế, đặc biệt là đội ngũ lao động thường xuyên tiếp túc với khách hàng như: giao dịch viên, bưu tá, phát xã, lái xe, hộ tống… Chủ động xây dựng và triển khai các giải pháp kinh doanh đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế tại đơn vị. Nhờ đó, mọi hoạt động SXKD của Tổng công ty và các đơn vị được duy trì ổn định, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.


Chi tiết
Công văn số 16 -CV/BTGĐUK xem tại đây.