Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Sao gửi Quyết định về việc phát hành bộ tem bưu chính “Chim bói cá”

Ngày 19/11/2020, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành văn bản số 5408/BĐVN-TBC về việc sao gửi Quyết định số 1958/QĐ-BTTTT ngày 13/11/2020 về việc phát hành bộ tem bưu chính “Chim bói cá” của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Văn bản số 5408/BĐVN-TBC tại đây.

- Quyết định số 1958/QĐ-BTTTT tại đây.