Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Tỷ lệ bao phủ BHYT tại Cao Bằng chiếm 97,8% dân số

Năm 2020, do đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện nhiệm vụ của ngành Bảo hiểm xa hội (BHXH). Nhưng với tinh thần quyết tâm, BHXH tỉnh đã thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) có hiệu quả, phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh.


Ảnh minh họa

Năm 2020, chỉ tiêu BHXH tự nguyên được giao gấp 3 lần so với năm 2019. Ngay trong thời điểm giãn cách xã hội, BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh đã sáng tạo trong việc tuyên truyền qua hình thức livestream trên trang mạng xã hội; thực hiện các giải pháp linh hoạt trong giải quyết, chi trả các chế độ BHXH, BHYT như: Chi trả lương hưu tại nhà; linh hoạt trong chuyển tuyến khám chữa bệnh BHYT. Đặc biệt là BHXH tỉnh đã hướng dẫn doanh nghiệp tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất gặp khó khăn do dịch bệnh.

BHXH tỉnh đã phối hợp với Bưu điện tổ chức ra quân tuyên truyền chính sách BHXH và thực hiện vận động trực tiếp người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên địa bàn toàn tỉnh; tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp” cho các đối tượng.

Đến nay, đã có trên 12.300 người dân tham gia BHXH tự nguyện, tăng 4.742 người so với số người năm 2019. Cao Bằng là một trong những địa phương được đánh giá có tỷ lệ người dân tham gia BHYT cao nhất cả nước với tỷ lệ bao phủ BHYT chiếm 97,8% dân số.

Sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, Cao Bằng có 12 đơn vị hành chính cấp huyện, 161 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 139 xã, 8 phường và 14 thị trấn. Để đảm bảo quyền lợi khám, chữa bệnh cho người dân trong giai đoạn ban đầu, các cơ sở khám, chữa bệnh đã thực hiện tra cứu thông tin về dữ liệu thẻ BHYT trên cổng tiếp nhận dữ liệu. Ðồng thời, được hưởng đầy đủ quyền lợi theo địa chỉ, mã quyền lợi mới từ ngày trên hệ thống thông tin giám định BHYT cập nhật. Cùng với đó, các đơn vị kịp thời hướng dẫn người bệnh phải dùng thẻ BHYT mới cho lần khám, chữa bệnh sau khi được cấp lại. BHXH tỉnh đã thực hiện kịp thời cấp đổi trên 178.000 thẻ BHYT thay đổi thông tin do sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính. Bố trí cán bộ thường trực tại trụ sở BHXH huyện (cũ) nhằm đảm bảo tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cấp đổi thẻ cho người dân.