Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bưu điện tỉnh Quảng Trị thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, gắn kết phục vụ cộng đồng

Ngày 13/01/2021, Bưu điện tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch năm 20201. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Trần Huy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Kiên Cường, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. Cùng dự còn có đại diện lãnh đạo Đảng uỷ Khối, Lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành các cơ quan hữu quan, đối tác khách hàng của Bưu điện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.


Bưu điện tỉnh Quảng Trị đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2015-2019

Với địa thế là một tỉnh biên giới miền Trung, điều kiện tự nhiên khắc nghiệt và gặp nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt trong năm 2020 vừa qua, dưới sự ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 khi phải giãn cách xã hội, đóng biên và sự suy giảm kinh tế trong nước và thế giới tuy nhiên Bưu điện Quảng Trị đã nhanh nhậy trong chuyển đổi sản xuất kinh doanh đảm bảo tăng trưởng so với năm 2019. Cùng với đó, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, gắn kết phục vụ cộng đồng đặc biệt là công tác chi trả chính sách Bảo hiểm xã hội, trợ cấp Người có công trên địa bàn. Triển khai thành công quyết định 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua Bưu điện. Cụ thể, năm 2020 Bưu điện tỉnh đã tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại nhà người dân là 200.000 hồ sơ, trong đó có 19.000 hồ sơ luôn chuyển qua Bưu điện tại trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh. Ngoài ra, Bưu điện Quảng Trị đã hỗ trợ tốt người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại các điểm giao dịch, trang bị máy tính, các công cụ dụng cụ, hướng dẫn người dân thực hiện gần 800 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến qua cổng dịch vụ công quốc gia.

Với đặc thù là một tỉnh với nhiều địa chỉ đỏ và chịu ảnh hưởng nặng nề của chiến tranh, số lượng người hưởng chính sách bảo trợ xã hội, bảo trợ Người có công lên đến 79.000 người, song dù trong dịch bệnh, trong thiên tai, Bưu điện Quảng trị vẫn đi từng ngõ, gõ từng nhà phát đầy đủ các chế độ tiền lương, chính sách an sinh đến 100% người hưởng an toàn với tổng số tiền trên 1.800 tỷ đồng. Tích cực triển khai Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương khoá VI, Bưu điện tỉnh đã tổ chức tuyên truyền chính sách Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm Y tế tự nguyện đến 15.000 lượt người, phát triển mới 6.300 đối tượng trở thành 1 trong 10 đơn vị phát triển chính sách Bảo hiểm xã hội tốt nhất toàn mạng lưới Bưu điện Việt Nam.

Song song với việc thực hiệt tốt các chính sách an sinh của Chính phủ, Bưu điện tỉnh Quảng Trị cũng đã triển khai kinh doanh thành công một số mảng dịch vụ trọng yếu. Điển hình như hệ thống Bưu điện - Văn hoá xã đạt doanh thu trung bình trên 20 triệu đồng/điểm/tháng; 25% trong số đó có doanh thu trung bình trên 40 triệu đồng. Nhiều ‘Ngày hội bán hàng”, “Lễ ra quân” phát triển sản phẩm dịch vụ tại địa bàn xã được triển khai góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của Bưu điện trong cộng đồng dân cư, tăng năng suất lao động, thu nhập cho nhân viên phục vụ tại Bưu điện - Văn hoá xã, tạo tiền đề cho sự phát triển các dịch vụ số của Bưu điện ở khu vực nông thôn cũng như góp phần thực hiện tốt cuộc vận động “chung tay xây dựng nông thôn mới” của Chính phủ.

Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam Nguyễn Kiên Cường phát biểu tại hội nghị

Bước vào năm 2021, Bưu điện tỉnh Quảng Trị quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, tạo đà cho sự phát triển vượt bậc trong giai đoạn 2021 - 2025 và chiến lược phát triển 2021 - 2030 của Tổng công ty với mức kỳ vọng tặng trưởng 20% doanh thu tính lương, dịch vụ Bưu chính chuyển phát tăng trưởng 27%, thu nhập người lao động tăng 33% so với năm 2020.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Quảng Trị cho biết, năm 2020 là một năm khó khăn chung. Tuy nhiên, tỉnh Quảng Trị đã có những bước tiến đáng kể, các hoạt động hỗ trợ người dân được quan tâm, tăng trưởng kinh tế, xã hội đứng thứ 2 tại khu vực miền Trung. Có được kết quả này là sự nỗ lực, đoàn kết của cộng đồng doanh nghiệp và người dân, trong đó có sự đóng góp đáng kể của Bưu điện tỉnh, đặc biệt là trong công tác an sinh xã hội, hỗ trợ người dân tái thiết cuộc sống sau bão lũ. Bên cạnh đó, Bưu điện tỉnh còn đóng góp cho ngân sách nhà nước tăng 60% so với năm 2019. Đây là một điểm sáng mà Uỷ ban nhân dân tỉnh đã kịp thời biểu dương, khen thưởng.

Năm 2021 là năm quan trọng, sẽ diễn ra Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, bầu Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam. Trước những thuận lợi và thách thức Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Bưu điện tỉnh cần tranh thủ thời cơ, đẩy lùi thách thức để cùng cộng đồng doanh nghiệp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tạo đà cho thực hiện thành công kế hoạch 5 năm, 10 năm tới. Đồng thời, quán triệt đến 100% người lao động về Nghị quyết 01 của Chính phủ, Nghị quyết của Đại hội Đảng uỷ tỉnh, của HĐND tỉnh và đặc biệt là chương trình hành động của UBND tỉnh trong đó xác định 2021 là năm tái thiết lại sản xuất trong điều kiện 3 trụ cột lớn của tỉnh. Cụ thể: Công nghiệp tập trung vào năng lượng sạch; Nông nghiệp là thực hiện tốt mục tiêu quốc gia tại nông thôn; Du lịch, dịch vụ đẩy mạnh khai thác du lịch tâm linh, biển đảo; Chú trọng tham gia cải cách hành chính triệt để trên địa bàn; Xây dựng nền Bưu chính hiện đại, thân thiện; Đổi mới toàn diện, triển khai các dịch vụ mới, hướng tới phát triển Bưu chính số, đầu tư cơ sở hạ tầng, góp phần xây dựng nông thôn mới; Quan tâm quy hoạch khách hàng để góp phần phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương đặc biệt vùng sâu, vùng xa, biên giới. Phối hợp tốt với các sở ban, ngành tại các Trung tâm hành chính công để triển khai tốt các dịch vụ công qua hệ thống Bưu chính công ích góp phần cải cách hành chính, nâng cao năng lực bộ phận một cửa góp phần xây dựng chính quyền số, chính phủ điện tử.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Kiên Cường, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty cho biết, với tiêu chí là doanh nghiệp vì cộng đồng, năm 2020 toàn ngành Bưu điện đã cống hiến, hy sinh cùng các lực lượng ở tuyến đầu chống dịch đảm bảo thực hiện mục tiêu kép vừa triển khai các nhiệm vụ của Đảng, Chính phủ giao. Theo đó, vừa duy trì ổn định mạng lưới Bưu chính công ích của Doanh nghiệp Bưu chính quốc gia vừa phát triển sản xuất kinh doanh đồng thời đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động trong điều kiện dịch bệnh. Bên cạnh đó, cung cấp các dịch vụ mang tính an sinh trong đại dịch, trong thiên tai như: chi trả tại nhà cho các đối tượng thụ hưởng chính sách Bảo trợ, bảo hiểm xã hội; là doanh nghiệp đầu tiên thực hiện vận chuyển miễn cước khi lũ lụt.


Lãnh đạo UBND tỉnh, Lãnh đạo Tổng công ty trao Cờ thi đua Bộ Thông tin và Truyền thông cho Bưu điện tỉnh Quảng trị

Đối với Bưu điện Quảng Trị, ông Nguyễn Cương Kiến biểu dương những kết quả đã đạt được trong năm 2020 và kỳ vọng vào sự phát triển trong năm 2021 của Bưu điện tỉnh. Để đạt được mục tiêu, kế hoạch năm 2021, Bưu điện tỉnh cần chú trọng triển khai các dịch vụ mang tính lợi thế trên địa bàn, đảm bảo doanh thu cho đơn vị và thu nhập cho người lao động; thực hiện tốt các nhiệm vụ công ích, góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Mạnh dạn đổi mới dịch vụ, ứng dụng công nghệ số, làm mới hệ thống sản xuất tạo đà cho bước tăng trưởng đột phá trong việc chuyển dần từ Bưu chính truyền thống sang Bưu chính số và Logistics. Xây dựng mô hình tài chính bán lẻ, chú trọng thị trường là nông thôn vùng sâu, vùng xa, duyên hải và hộ gia đình nhằm tận dụng hạ tầng có sẵn và đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới. Tích cực triển khai các dịch vụ số tạo các tiện ích cho người dân và xã hội.

Trong thời gian tới, việc xây dựng các nền tảng trong dài hạn cần tuân thủ nghiêm chỉ đạo của Tổng công ty. Phát huy vai trò của tập thể lãnh đạo đặc biệt là Người đứng đầu từ đó tạo đà cho sự tăng tốc trong những năm tiếp theo của giai đoạn phát triển mới của toàn Ngành. Chú trọng triển khai các dịch vụ tại Bưu điện - Văn hoá xã; hỗ trợ người dân quảng bá sản phẩm đặc sản, nông sản OCOP trên sàn thương mại OCOP.POTSMART.VN

Bên cạnh đó, cần chú trọng công tác quản trị, xây dựng Văn hoá doanh nghiệp Bưu điện Việt Nam. Thực hiện tốt kỷ luật lao động, khen thưởng kịp thời, tạo động lực cho người lao động cống hiến, phát huy vai trò, sáng tạo trong sản xuất, đột phá trong kinh doanh. Các tổ chức đoàn thể, xã hội tích cực tham gia cùng chuyên môn để xây dựng một tập thể mạnh tại Bưu điện tỉnh.

Với các kết quả đã đạt được, Bưu điện tỉnh Quảng Trị đã được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen giai đoạn 2015 - 2019; Bộ Thông tin và Truyền thông tặng Cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua cho Bưu điện tỉnh Quảng Trị và Bưu điện TP Đông Hà; Bằng khen của Công đoàn Thông tin và Truyền thông; nhiều tập thể, cá nhân tại các phòng, các đơn vị trực thuộc Bưu điện tỉnh nhận Bằng khen của Hội đồng thành viên, Công đoàn Tổng công ty.