Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Công an tỉnh – Bưu điện tỉnh Bắc Kạn: Ký kết quy chế phối hợp chuyển phát CCCD

Ngày 13/01/2021, Công an tỉnh và Bưu điện tỉnh Bắc Kạn đã ký kết quy chế phối hợp trong việc thực hiện chuyển phát trả căn cước công dân qua đường bưu điện, nhằm góp phần cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ, giảm chi phí thời gian đi lại cho nhân dân.


Lãnh đạo Công an tỉnh và Bưu điện tỉnh Bắc Kạn ký kết quy chế phối hợp

Trong những ngày đầu năm 2021, Công an tỉnh đã phối hợp với Bưu điện tỉnh Bắc Kạn tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc cấp và sử dụng căn cước công dân cho nhân dân trên địa bàn.

Theo đó, Bưu điện tỉnh sẽ hỗ trợ và tham gia cùng cơ quan Công an các cấp trên địa bàn tỉnh trong các chương trình cấp căn cước công dân lưu động, hướng dẫn người dân chuẩn bị và nộp hồ sơ cấp căn cước công dân, khi công dân có nhu cầu chuyển phát căn cước công dân của mình sau khi hoàn thành thủ tục cấp phát căn cước công dân tại cơ quan công an, Bưu điện tỉnh sẽ thực hiện chuyển phát đến tận tay cho công dân khi có yêu cầu.

Việc phối hợp được thực hiện trên nguyên tắc chủ động, kịp thời, hiệu quả và tuân thủ theo quy định của pháp luật.