Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Sao gửi Quyết định về việc phát hành bộ tem bưu chính “Chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII”

Ngày 18/01/2021, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành văn bản số 231/BĐVN-TBC về việc sao gửi Quyết định số 43/QĐ-BTTTT ngày 15/01/2021 về việc phát hành bộ tem bưu chính “Chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII” của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Văn bản số 231/BĐVN-TBC tại đây.