Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Quy định về quản lý, khai thác sử dụng mẫu thiết kế tem bưu chính Việt Nam

Ngày 06/01/2021, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành Quyết định số 10/QĐ-BĐVN về việc ban hành Quy định quản lý, khai thác sử dụng mẫu thiết kế tem bưu chính Việt Nam.

Chi tiết Quy định số 10/QĐ-BĐVN tại đây.