Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19

Để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, đặc biệt trong thời điểm chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và đón Tết Nguyên đán Tân Sửu, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam vừa ban hành văn bản số 304/BĐVN-VP ngày 21/01/2021 hướng dẫn các đơn vị về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Về công tác phòng chống dịch bệnh, Tổng công ty yêu cầu các đơn vị quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế, chính quyền địa phương các cấp và Tổng công ty về công tác phòng chống dịch bệnh.


Các đơn vị chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và tuân thủ khuyến cáo 5K của Bộ Y tế

Tiếp tục tăng cường và chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Trong đó, tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đã đề ra, tuân thủ khuyến cáo 5K của Bộ Y tế (Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế) tại các nơi có nguy cơ cao xảy ra lây lan dịch bệnh; Thực hiện nghiêm các biện pháp, phòng chống dịch bệnh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, hạn chế tổ chức và tham gia các sự kiện đông người tại các điểm công cộng; đảm bảo công tác vệ sinh 5S tại nơi làm việc, trang bị nước sát khuẩn, vệ sinh thường xuyên… đặc biệt tại các phòng giao dịch bưu điện. Bên cạnh đó, quán triệt tới người lao động thường xuyên tiếp xúc với khách hàng như bưu tá, giao dịch viên… thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh; tăng cường sử dụng các công cụ trực tuyến để trao đổi công việc.

Các đơn vị cũng chủ động rà soát các trường hợp có nguy cơ nhiễm bệnh tại đơn vị để chủ động các biện pháp phòng chống kịp thời; tuyên truyền với CBNV, người lao động và gia đình thực hiện nghiêm các quy định về cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung và cách ly tại nơi lưu trú, nơi làm việc sau khi hết thời gian cách ly tập trung. Cùng với đó, thường xuyên quan tâm, nắm bắt thông tin hình sức khỏe của CBCNV. Người đứng đầu đơn vị trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Tổng công ty về các hoạt động phòng chống dịch bệnh tại đơn vị.

Về hoạt động sản xuất kinh doanh, Tổng công ty cũng quán triệt đến các đơn vị ngay từ những ngày đầu năm cần tranh thủ, tận dụng triệt để cơ hội nhằm đẩy mạnh công tác kinh doanh, quyết tâm vượt khó khăn, hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm 2021. Các đơn vị chủ động xây dựng và sẵn sàng triển khai phương án tổ chức sản xuất kinh doanh trước nguy cơ bùng phát dịch bệnh; xây dựng kịch bản tổ chức sản xuất đối với từng dịch vụ khi dịch bùng phát để kịp thời ứng phó, đảm bảo lưu thoát hàng hóa phục vụ chỉ đạo điều hành của các cơ quan quản lý nhà nước và người dân.

Ngoài ra, các đơn vị thường xuyên kiểm soát sản lượng tại các Bưu cục, sàn khai thác, đặc biệt vào dịp cao điểm; đẩy nhanh việc lưu thoát hàng hóa, bưu gửi kịp thời phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán.